CS | EN

Nabídka vzdělávání

Masarykova univerzita nabízí vzdělávání v oblasti transferu technologií, duševního vlastnictví a projektového řízení formou přednášek a seminářů, které jsou součástí kreditově hodnocených předmětů. Tyto kurzy jsou vyučovány pedagogy jednotlivých fakult, pracovníky Centra pro transfer technologií a v některých případech i dalšími zvanými odborníky z praxe.

Transfer technologií, duševní vlastnictví, projektový management

Transfer technologií, duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

Projektový management