CS | EN

Interní nabídka vzdělávání

Informace v této sekci jsou určeny pouze zaměstnancům CTT MU.

Erasmus+ 2018/2019

Aktivita programu Erasmus+ školení zaměstnanců v zahraničí pokračuje i v tomto roce:

  • období pobytu:  1. 6.  2018  -  31. 8. 2019
  • zájemci o pobyt budou vybráni na základě výběrového řízení, přednost dostávají zaměstnanci vyjíždějící poprvé
  • nevybraní žadatelé budou zařazeni jako náhradníci
  • z programu nebudou hrazeny konference
  • není možné vyjet do Švýcarska

Centrum zahraniční spolupráce obdrží vyjádření Evropské komise k žádosti MU o financování (předpoklad konec dubna), poté budou stanoveny kvóty pro jednotlivé součásti MU, přičemž budou vzaty v úvahu tyto skutečnosti: počet přihlášek, velikost HS, předchozí výjezdy v rámci programu. V rámci výběrového řízení na HS bude stanoveno pořadí uchazečů a obsazena přidělená kvóta. Nevybraní uchazeči budou evidováni jako náhradníci.

Nadále platí, že není možno vycestovat na konferenci a není možná mobilita do Švýcarska. Účastnické poplatky či kurzovné je možno z projektu hradit pouze v rámci limitu na pobytové náklady.

Zájemce o tuto mobilitu prosíme o zaslání přihlášek do výběrového řízení na e-mailovou adresu novakova@ctt.muni.cz.

Termín pro podání přihlášek: do ​31. 1. 2018

Bližší informace o programu (podmínky a průvodce školení, formuláře atd.) je možné najít na webových stránkách CZS, přihláška pro zaměstnance je ke stažení v IS MU.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Ing. Petru Novákovou, která má za CTT MU tuto agendu na starosti.

-----------------------------------------------------------------------------

Erasmus+ ICM

Tento program umožňuje zaměstnancům MU výjezdy za účelem výuky a školení na univerzitách v partnerských zemích programu Erasmus+ ICM mimo Evropskou unii. V rámci této výměny existují dva druhy pobytů: výukový a školicí. Výuka zahrnuje přednášky na hostující univerzitě, školicí mobilita má za hlavní cíl sdílení zkušeností mezi oběma institucemi (workshopy, stínování apod.). Na školící pobyt se zaměstnanec může přihlásit jako školitel i jako školený.

Masarykova univerzita podává v rámci výzvy Evropské komise každoročně projekt na podporu mobilit s partnerskými zeměmi. V závislosti na tom, jak je žádost posouzená, tedy na počtu schválených financí pro konkrétní mobility, CZS následně vyhlašuje výběrové řízení. Zájemci o mobility na dané univerzity musí v první řadě projít výběrovým řízením CZS, které pak kandidáty na partnerských institucích nominuje. Samotná nominace však neznamená automatické přijetí, poněvadž navržený školící plán musí být také schválen hostitelskou univerzitou.

Aktuální výzva:

Centrum zahraniční spolupráce vyhlašuje výběrové řízení pro zaměstnance na výuková a školící místa na univerzitách v akademickém roce 2018/2019.

  • Grant na pobytové náklady: až €160 / den (výplata na základě reálných nákladů)
  • Grant na cestovní náklady: dle vzdálenostního pásma
  • Délka pobytu: 7–14 dní
  • Délka aktivit během mobility: min. 8 hodin / 5 pracovních dní

Přihláška:

Přihlášku je možné podat jen elektronicky, a to do 31. 1. 2018 přes speciální rozhraní (program "Erasmus+ ICM"). Mobilita musí být ukončena do 30. 6. 2019.