CS | EN

Interní nabídka vzdělávání

Informace v této sekci jsou určeny pouze zaměstnancům CTT MU.

Erasmus+ 2017/2018

Aktivita programu Erasmus+ školení zaměstnanců v zahraničí pokračuje i v tomto roce:

  • období pobytu:  1. 6.  2017  -  31. 8. 2018
  • zájemci o pobyt budou vybráni na základě výběrového řízení, přednost dostávají zaměstnanci vyjíždějící poprvé
  • nevybraní žadatelé budou zařazeni jako náhradníci
  • z programu nebudou hrazeny konference
  • není možné vyjet do Švýcarska

Centrum zahraniční spolupráce obdrží vyjádření Evropské komise k žádosti MU o financování (předpoklad konec dubna), poté budou stanoveny kvóty pro jednotlivé součásti MU, přičemž budou vzaty v úvahu tyto skutečnosti: počet přihlášek, velikost HS, předchozí výjezdy v rámci programu. V rámci výběrového řízení na HS bude stanoveno pořadí uchazečů a obsazena přidělená kvóta. Nevybraní uchazeči budou evidováni jako náhradníci.

Nadále platí, že není možno vycestovat na konferenci a není možná mobilita do Švýcarska. Účastnické poplatky či kurzovné je možno z projektu hradit pouze v rámci limitu na pobytové náklady.

Zájemce o tuto mobilitu prosíme o zaslání přihlášek do výběrového řízení na e-mailovou adresu novakova@ctt.muni.cz.

Termín pro podání přihlášek: do ​31. 3. 2017

Bližší informace o programu (podmínky a průvodce školení, formuláře atd.) je možné najít na webových stránkách CZS, přihláška pro zaměstnance je ke stažení v IS MU.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Ing. Petru Novákovou, která má za CTT MU tuto agendu na starosti.