CS | EN
3. dubna 2018

MU má nový pokyn k založení a fungování spin-off

Patnáct. U zrodu tolika spin-off společností stála Masarykova univerzita. Naposledy status nepravé spin-off (tedy firmy bez podílu univerzity, která ale využívá její duševní vlastnictví) získala v lednu letošního roku společnost Altimapo s.r.o.  Firma se zaměřuje na analýzy a vizualizace územních informací, které mohou sloužit jako podklady například pro urbanistické koncepce. Společnost úzce spolupracuje s odborníky z MU v oblasti kartografie a sociální geografie. Firma si licencovala software Brno Urban Grid, který umožňuje jednoduchou vizualizaci a analýzu různých typů prostorových dat v Brněnské metropolitní oblasti.

Zakládání, kontrolu a udělování či odebírání statusu spin-off společnosti na Masarykově univerzitě se od 1. dubna řídí novou směrnicí. Pro zaměstnance MU je dostupná v systému IS zde.