CS | EN
3. ledna 2018

Odstartovaly další projekty Proof of Concept

S novým rokem začali vědci na Masarykově univerzitě řešit další dva projekty Proof of Concept. Získané finance jim pomohou s dovyvinutím či ověřením technologií směřujících k uplatnění v praxi. Celkem požádalo v podzimní čtvrté výzvě o podporu PoC jedenáct projektů, tři úspěšné schválila Rada pro transfer technologií a komerční spolupráci MU. Projekty si mezi sebou rozdělí více než 2,2 milionu korun.

Dva z projektů začaly už v lednu: dr. Karel Lacina z CEITECu s ověřením a optimalizací funkčních parametrů galvanického článku s navýšeným výstupním napětím a dr. Tomáš Homola z Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty s využitím progresivních depozičních a opracovacích technik při výrobě fotonických zařízení. Třetí projekt doporučený k financování povede dr. Richard Krumpolec z téhož ústavu. V březnu začne pracovat na ověření technologie pro generaci plazmatem aktivované páry.

Finanční podpora projektů je realizována díky grantu Technologické agentury ČR, který na MU spravuje Centrum pro transfer technologií. První výzva byla vyhlášena v září 2015, na začátku ledna 2018 chystá CTT další, v pořadí už pátou výzvu.