CS | EN
4. ledna 2018

Vyhlašujeme 5. výzvu na projekty Proof of Concept

CTT vyhlašuje další, v pořadí už pátou výzvu na projekty Proof of Concept. Finance mají pomoci zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál dosažených výsledků výzkumu a vývoje.

Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6 - 20 měsíců. Maximální výše podpory je 800 000 Kč, minimální částka, o kterou je možno v projektu žádat, je 100 000 Kč.

Sběr žádostí aktuální výzvy probíhá na CTT v termínu 5. 1. – 31. 1. 2018, realizace projektů se předpokládá nejdříve od května 2018. Hodnocení přijatých žádostí proběhne v termínu 1. 2. – 23. 3. 2018.

Podrobné informace k výzvě jsou uvedeny v Pravidlech pro Dílčí projekty v rámci programu TA ČR GAMA, které jsou k dispozici včetně žádosti a povinných příloh na dokumentovém serveru CTT zde.