CS | EN

O nás

Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity (CTT) představuje zázemí pro uplatnění výsledků výzkumu a vývoje na Masarykově univerzitě cestou spolupráce a transferu znalostí a technologií mezi univerzitou a průmyslem. V rámci plnění tohoto poslání CTT zajišťuje portfolio navazujících služeb od mapování potenciálu pro uplatnění výsledků výzkumu v praxi přes přípravu a realizaci projektových záměrů, získávání a realizaci dlouhodobých kontraktů a společných projektů s průmyslovými partnery až po vznik patentů a spin-off firem. Plnění poslání CTT s využitím prostředků jak z komerčních, tak i z veřejných zdrojů, je zajišťováno formou spolupráce CTT s dalšími partnery na Masarykově univerzitě i mimo ni v těchto dvou hlavních oblastech:

  • Podpora využívání duševního vlastnictví
  • Podpora projektů ve spolupráci s komerčními partnery

Činnost CTT zahrnuje poradenství ohledně využití výsledků výzkumu, správu duševního vlastnictví MU a spolupráci s akademickými pracovníky a studenty při jeho identifikaci, ochraně a komerčním využití formou licencí, užitných vzorů, patentů, spin-off, apod. CTT je kontaktním místem pro firmy, které mají zájem o spolupráci s MU, využití laboratorních kapacit, kontrahovaného výzkumu, licencí, odborných konzultací aj. CTT také podporuje spolupráci vědeckých týmů MU s jejich komerčními partnery v projektech s podílem veřejného financování, včetně konsorcií se zástupci evropského průmyslu. Pro špičkové univerzitní týmy poskytujeme servis agenturního typu ve spolupráci s Odborem projektové podpory rektorátu MU. Možnost společného postupu při získávání projektů je významnou investiční pobídkou pro firemní sféru.