CS | EN

Rada pro komercializaci

Od roku 2014 na Masarykově univerzitě opět funguje Rada pro transfer technologií a komerční spolupráci, která je poradním orgánem rektora. Do její působnosti spadá vše, kde Centrum pro transfer technologií vystupuje jako řídící pracoviště, ale i agenda, která přesahuje rámec běžných záležitostí CTT. Hlavním posláním Rady je zajistit soulad strategických plánů univerzity s rozvojem transferu technologií na MU. Rada tak například posuzuje strategické projekty a významné komercializační záměry, projednává strategické plány v oblasti rozvoje transferu a inovačního podnikání nebo předkládá vedení MU klíčové výstupy a podněty ze svých jednání.

Radě z titulu své funkce předsedá ředitelka CTT MU Eva Janouškovcová.

Členové Rady pro transfer technologií a komerční spolupráci MU: