CS | EN

Služby

CTT vzniklo za účelem podpory spolupráce vědecké komunity MU s průmyslem a podpory přenosu výsledků výzkumu MU  do praxe. V mnoha výzkumných projektech se předpokládá dosažení výsledků využitelných v praxi, plán komerčního využití výsledků výzkumu je např. povinnou součástí projektů 7. rámcového programu EU.

Služby a aktivity CTT v kostce:

  • Zprostředkování spolupráce akademické a podnikatelské sféry

  • Uplatnění výsledků výzkumu v praxi

  • Ochrana a správa duševního vlastnictví

  • Propagace výzkumných aktivit Masarykovy univerzity

  • Vzdělávání a poradenství v oblasti transferu technologií a duševního vlastnictví