CS | EN

Služby pro firmy

Nabídka pro komerční partnery

  • nabídka technologií k licencování
  • vyhledávání vědeckých partnerů pro smluvní výzkum
  • pomoc při přípravě žádostí o dotace, inovační vouchery apod.
  • vyhledávání podpůrných finančních zdrojů pro smluvní výzkum
  • využití výzkumných, vývojových a laboratorních kapacit MU
  • zajištění právních náležitostí pro smluvní výzkum
  • odborné konzultace v oblasti transferu technologií
  • spolupráce při nastavení účinné ochrany duševního vlastnictví
  • pomoc při organizaci studentských stáží
  • komerční formy vzdělávání