CS | EN

Služby pro vědce

Duševní vlastnictví

 • zajištění ochrany duševního vlastnictví vzniklého při výzkumu
 • administrativní a právní podpora původců vynálezů
 • spolupráce při přenosu znalostí a technologií do praxe
 • rozdělování výnosů z transferu technologií
 • poradenství v oblasti práva duševního vlastnictví 

Business development

 • vyhledávání komerčních partnerů pro smluvní výzkum
 • vyhledávání finančních zdrojů pro zajištění smluvního výzkumu
 • vyjednávání a příprava smluv
 • podpora inovačního podnikání a vzniku spin-off firem
 • nabídka a prodej technologií a znalostí (vynálezy, know-how, software aj.) 

Propagace a vzdělávání

 • vzdělávání vědců a studentů: duševní vlastnictví, podnikání, projektový management
 • organizování konzultací, seminářů a workshopů
 • prezentace výsledků výzkumu na konferencích a veletrzích
 • prezentace výsledků transferu technologií a znalostí na Masarykově univerzitě 

Finanční podpora

 • průběžný příjem žádostí a následná finanční podpora k ověření či dovyvinutí technologií v rané fázi, které umožní výzkumníkům zjistit, zda je jejich řešení vhodné pro komerční využití. V případě zájmu o podporu kontaktujte tým CTT