CS | EN

Newsletter INTERFACE

Dvojjazyčný zpravodaj INTERFACE vydává Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity už od roku 2007. INTERFACE přináší témata z oblasti transferu znalostí a technologií, uplatňování výsledků výzkumu v praxi či úspěšného akademického podnikání. Každé číslo obsahuje rozhovory s vědci, představiteli MU a zástupci firem spolupracujících s univerzitou. Dále ve zpravodaji najdete představení nových technologií vzniklých na MU, články o akcích uspořádaných naším pracovištěm nebo přehled patentů a průmyslových vzorů získaných univerzitou. Jednotlivá čísla otevřete ve formátu pdf kliknutím na náhled.

INTERFACE 2/2017 Obsah čísla:
Interface 2_2017 – Small
 • Kvalitní věda je vždy riskantní, říkají výzkumníci, kteří s Brity vyvíjejí možný způsob léčby rakoviny
 • Pátrání po původcích půlstoletí staré buněčné linie vedlo na Masarykovu univerzitu
 • Firmy v regionu by bez vysokých škol nerostly, říká nový ředitel JIC
 • Výzkumníci testují, jak lépe měřit hormonální znečištění ve vodách. Technologii pomohl i Proof of Concept
 • Vědci navozují stres pomocí testu NASA. Chtějí vyvinout měřič stresové zátěže
 • Jak zhodnotit šance technologie na trhu? Napověděl workshop
INTERFACE 1/2017 Obsah čísla:
Interface 1_2017 – Small
 • Věda a podnikání se setkaly na Business Research Foru
 • Přístroj vědců z MU odhalí otravu metanolem během několika minut
 • Poptávka po specialistech na IT právo je obrovská
 • Business Research Forum v číslech a fotografiích
 • Univerzita nabídne vlastní systém pro sazbu a tisk v Brailleově písmu
 • Výrobky prověřené Antarktidou mohou získat ochrannou známku
 • Nový projekt CTT nabídne vzdělávání a rozvoj univerzitních pracovišť
NTERFACE 2/2016 Obsah čísla:
Interface_02_2016 (1)
 • Informatici zkoumají možnosti energetických sítí budoucnosti
 • Méně peněz, ale velký užitek. I humanitní obory mají praxi co nabídnout
 • Unikátní sbírka zajišťuje prodej mikroorganismů, ukládání kultur a další služby
 • Stánek MU na Invent Areně navštívily stovky lidí
 • Studenti pomohli zoologické zahradě vytvořit aplikaci pro návštěvníky
 • Projekt BioTechMed skončil, hledání léku na leukémii pokračuje
 • Workshop propojil laboratoř z informatiky s komerčními partnery
 • MU získala dalších devět patentů
INTERFACE 1/2016 Obsah čísla:
Inerface _jaro 2016
NTERFACE 1/2015 Obsah čísla:
Interface _1_2015
 • Business Research Forum MU navštívilo 300 zájemců
 • Projekt CTT podpořil vývoj metod pro vytěžování překladových pamětí
 • Spolupráce MU s veřejnou správou: profesionalita, odbornost i prestiž
 • Brožura informuje o nakládání s daty pro výzkum
 • Studenti biologie i firma Reprofit: exkurze 
 • Psychologové MU rozvíjejí budoucí talenty
 • Workshop laboratoře CRoCS zaujal ICT firmy
 • Pokračujeme ve specializovaném vzdělávání vědců
 • České patenty chrání dalších 6 vynálezů MU
 • Transfera.cz posiluje a rozvíjí transfer technologií 
INTERFACE 2/2014 Obsah čísla:
Interface _2_2014
 • Užívání znaků Masarykovy univerzity
 • Podpořili jsme rozvoj technologií v rané fázi
 • Experti z celého světa diskutovali na konferenci ICTPI 2014
 • Projekt kontaktních osob pro TT na MU
 • Plazmové technologie dobývají průmysl
 • Transfer technologií: přirozená součást dlouhodobého záměru MU
 • CERIT Science Park: Další působiště týmu CTT MU
 • Akviziční systém KUK pomůže usnadnit práci i dalším knihovnám
 • Druhý ročník TT DAY, kulaté stoly a workshopy
 • Nové české i zahraniční patenty MU 
 
INTERFACE 1/2014 Obsah čísla:
Interface _1_2014_web
 • M. Zvonař: Spolupracujeme s lékaři i kybernetiky
 • Nová spin-off se zaměří na management projektů
 • Pozor na podvodné rejstříky duševního vlastnictví
 • L. Niedermayer: kvalitně postavený systém TT je pro MU nejlepší reklamou
 • Corinth Classroom: (R)evoluce pokračuje
 • Dotkněte se současné vědy MU s interaktivní výstavou
 • Vzdělávací projekt varuje: Životní styl vás dostihne ve stáří
 • Užitné vzory chrání další technická řešení MU
 • Diskuze u kulatého stolu: Doplňky stravy ve sportu
 • Pozvánka na mezinárodní konferenci ICTPI 2014
 
INTERFACE 2/2013 Obsah čísla:
INTERFACE_2_2013_web
 • M. Bareš: Z MU musí znít jednotný hlas
 • C. Zintgraff, IC2 Institute, USA: Technologický rozvoj na MU
 • J. Homola, Corinth s. r. o.: Vyvíjíme vizuální vzdělávací svět
 • Specialisté z IC2 Institute se podílejí na rozvoji týmu CTT
 • Tým CTT MU poprvé uspořádal TT DAY
 • 1. národní konferenci o TT navštívilo přes 140 účastníků
 • L. Matyska: CERIT-SC je partner pro řešení velkých úkolů
 • Biomechanická obuv J HANÁK R: Výsledek spolupráce, který léčí
 • Patenty chrání další vynálezy z MU
 • Nová směrnice o duševním vlastnictví
 
INTERFACE 1/2013 Obsah čísla:
INTERFACE_1_2013_web
 • L. Janíček: Transfer technologií je nejlepší cesta pro budování vztahů MU s průmyslovým a aplikačním okolím
 • Vědci z MU i podnikatelé ze spin-off získali prestižní ocenění
 • Zprostředkovali jsme setkání firmy Corinth a týmu Katedry biologie PdF MU
 • Dr. Ranjan představil vědcům z MU transfer technologií v USA
 • Kulatý stůl přinesl diskuzi o etice využití kmenových buněk
 • R. Vocilka: S dobrou myšlenkou se není čeho bát
 • CTT MU připravilo seminář pro pracovníky transferu technologií
 • Energetika v perspektivě sociálních věd
 • Získané patenty a zapsané užitné vzory
INTERFACE 1/2012 Obsah čísla:
INTERFACE_1_2012_web
 • Celebrio Software: Inspirativní spolupráce
 • Projekt zaměřený na transfer technologií pomůže výzkumným týmům MU
 • CAVER: Praktický výsledek mezioborové spolupráce vědců
 • Projekt platfoma průmyslové spolupráce: Základ pro kooperaci v aplikovaném výzkumu
 • Konference stanovila strategické priority regionu CENTROPE
 • Inovační vouchery počtvrté podporují spolupráci firem a vědců
 • A. Hlaváček: Program MCC může pomoci chemikům, fyzikům i ekonomům
 • Slovníček pojmů: Neztraťte se ve světě duševního vlastnictví
 • Získané patenty, zapsané užitné vzory a podané přihlášky
INTERFACE 2/2011 Obsah čísla:
INTERFACE_2_2011_web
 • Nová detekční cela - úspěšný transfer technologií do komerční sféry
 • RECETOX: spolupráce s průmyslem i podpora studentů
 • Projekt EF-TRANS: Transfer znalostí - jak na to?
 • Spin-off firmy přinášejí výhody vědcům, univerzitám i regionu
 • Letní škola o transferu technologií
 • Projekt SynBIOsis seznámí české vědce s dobrou praxí z Evropy
 • Nakládání s duševním vlastnictvím v dotačních projektech
 • Patentové přihlášky, udělené patenty a zápisy užitných vzorů
 • Nové sídlo CTT MU
INTERFACE 1/2011 Obsah čísla:
INTERFACE_1_2011_web
 • Duševní vlastnictví: majetek, který stojí za to chránit
 • Komercializace: správné uplatnění výsledků výzkumu 
 • Centrum pro transfer technologií: podpora vědy i byznysu
 • Spin-off firmy: evropsky prověřené podnikání vědců
 • Právní aspekty kontrahovaného výzkumu
 • Patentové přihlášky a zápisy užitných vzorů
 • Projekt ChemPoint: vzdělávání vědců i studentů 
 • Výzva Inovační vouchery 2011
INTERFACE 2/2010 Obsah čísla:
INTERFACE_2_2010_web
 • IMUNA CZ s. r. o. a vědci MU spolupracují při přípravě nového prostředku pro léčbu infekcí
 • Projekt týmu prof. Černáka a firmy TONAK zvítězil v soutěži Nejlepší spolupráce roku
 • Inteligentní automaty: progresivní řešení pro provozovatele
 • Inteligentní budovy: nová kvalita v provozu i řízení
 • Terénní výzkum popsal podmínky rozvoje výzkumu v JMK
 • Nové nápady je třeba chránit včas – před zveřejněním
 • Prezentace MU na Mezinárodním strojírenském veletrhu
 • Udělené patenty a přihlášky vynálezů
 • CoReTech: úspěšné završení projektu
INTERFACE 1/2010 Obsah čísla:
INTERFACE_1_2010_web
 • Inkubátory pomáhají startu firem s inovativními záměry
 • Výzkum prokázal zájem akademiků o transfer i služby CTT
 • Sdružení průmyslových partnerů FI MU: shrnutí spolupráce a výhled do budoucna
 • Společnost Microsoft podporuje Fakultu informatiky MU při přípravě expertů
 • Spolupráce IBM a FI MU přináší inovace ve výuce i vývoji
 • ChemPoint sblíží vědce s podnikateli
 • CoReTech zaštítil setkání
 • Kurz o duševním vlastnictví
 • Udělené patenty a přihlášky vynálezů
INTERFACE 2/2009 Obsah čísla:
INTERFACE_2_2009_web
 • Masarykova univerzita uzavřela smlouvu o použití nové technologie s firmou TONAK
 • Ústav výpočetní techniky vyvíjí nové technologie s firmou AdvaICT
 • Projekt CETOCOEN přispívá k ochraně přírody i lidského zdraví
 • M. Bunček: Nejdůležitější je nalézt společnou řeč
 • Spolupráce MU s firmou MANTA Technologies pomůže handicapovaným studentům
 • Technologie MU na brněnských veletrzích
 • Masarykova univerzita získala šest inovačních voucherů
 • Nové přihlášky vynálezů 
INTERFACE 1/2009 Obsah čísla:
INTERFACE_1_2009_web
 • Projekt CEITEC posune české vědecké týmy na světovou úroveň
 • Špičkový výzkum může region katapultovat mezi elitu
 • M. Kostka: Naším úkolem je dělat z nápadů produkty
 • ICT Brokerage 2009 podpoří mezinárodní spolupráci vědců a firem
 • Inovační vouchery prospějí podnikatelům i univerzitám
 • Kurzy CTT učí vědce manažerským dovednostem
 • Projekt CoReTech podporuje přeshraniční spolupráci
 • Experti CTT MU povedou pro biology kurz o duševním vlastnictví
INTERFACE 2/2008 Obsah čísla:
INTERFACE_2_2008_web
 • Masarykova univerzita se stala partnerem Imprimatur Capital
 • Masarykova univerzita uspěla s evropským projektem SynBIOsis
 • Experti MU se podílejí na vývoji nové generace úprav netkaných textilií
 • B. Thomas: Jižní Morava má velký potenciál, ekonomické výsledky ale potřebují čas
 • DNA diagnostika pomáhá výzkumu i praxi
 • Nanotechnologie mohou sloužit průmyslu i zábavě
 • Brožura seznamuje se špičkovými pracovišti
 • Začíná další semestr kurzu Výzkum a vývoj v praxi
 • MU prezentovala svůj výzkum na veletrhu v San Diegu
 • Přednáška o rizikovém kapitálu
INTERFACE 1/2008 Obsah čísla:
INTERFACE_1_2008_web
 • Výzkum protinádorových vakcín na MU propojuje akademickou a komerční sféru
 • Zvyšujeme kvalitu léčby a novinky rychle zavádíme do praxe
 • IBA je špičkovým partnerem vědeckých projektů i klinického výzkumu
 • Centrum RECETOX provádí unikátní výzkum škodlivin v ovzduší
 • Co je třetí role vysokých škol?
 • Tým podpory projektů EU
 • Studenti MU mohou navštěvovat nový předmět o řízení výzkumu
 • CTT bude prezentovat univerzitu na veletrhu ANALYTICA 2008
 • MU představí na veletrhu Profintech plazmová zařízení
INTERFACE 1/2007 Obsah čísla:
INTERFACE_1_2007_web
 • Spolupráce s průkopnickými firmami je pro univerzity prospěšná
 • J. Slovák: Chceme pomáhat s prolamováním bariér
 • Spolupráce univerzit a firem může být podporována z veřejných zdrojů
 • INVEA by měla být mostem mezi akademickou a komerční sférou
 • L. Chodák: Baví nás prosazovat nové a zajímavé věci
 • Stručné představení vybraných laboratoří
 • Superpočítače pomáhají vědcům i studentům
 • MU podala další patentové přihlášky
 • MU získala patent
 • Vědci, jak je neznáte