CS | EN
29. června 2017

Na CTT zavítala delegace kolumbijských univerzit

Minulý týden navštívila Masarykovu univerzitu delegace desítky zástupců kolumbijských univerzit sdružených v organizaci ASCÚN (Asociación Colombiana de Universidades). Misi v Česku organizovala agentura CzechInvest. Asociace ASCÚN se věnuje mimo jiné posilování mezinárodní univerzitní spolupráce, vytváření sítí výzkumníků i otázkám zvyšování inovačního potenciálu a transferu technologií.

Centrum pro transfer technologií MU delegaci představilo Masarykovu univerzitu a svoji činnost i konkrétní příklady dobré praxe Proof of Concept projektů a nedávnou úspěšně navázanou spolupráci s britskou firmou Artios Pharma. Setkání uzavřela debata o ochraně duševního vlastnictví.

Kromě MU navštívila delegace v Brně i JIC, VUT vč. pracoviště Ceitec a firmu Y Soft.

kolumbijci

Foto: J. Gutierrez