CS | EN
8. června 2017

Poptávka po specialistech na IT právo je obrovská

Má jen pět zaměstnanců a doktorské studenty, přesto patří k české, potažmo evropské špičce. Řeč je o Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. S jeho vedoucím, docentem Radimem Polčákem, jsme si povídali o novém studijním programu LL.M. i o transferu znalostí v prostředí práva informačních technologií.

RadimPolčák

Právnická fakulta od podzimu otevírá nový studijní program LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií, do budoucna zvažujete i anglický Cybersecurity Law. Pro koho jsou tyto programy určeny?

Český program je primárně určen právníkům, kteří mají zájem o specializaci na právo ICT, i těm, kteří už se této oblasti věnují a chtějí si rozšířit znalosti. Obor je ale dostupný i neprávníkům. Nabízíme bootcamp, kde se zájemci seznámí se základní právní systematikou a terminologií, aby mohli obor odstudovat. Tím cílíme hlavně na manažery v oblasti IT. Ideální studijní skupina by byla 15 až 20 lidí.

Jak se bude český program lišit od zvažovaného anglického? A jaký očekáváte zájem?

Právo kybernetické bezpečnosti je relativně elitní, omezená agenda. V Evropě se nic podobného nenabízí, takže pokud bychom anglický program od roku 2018/2019 otevřeli, očekáváme zájem hlavně ze zahraničí. Naopak český obor je širší, jde obecně o právo ICT.

Co všechno si může laik pod právem IT představit? Jde například o ochranu duševního vlastnictví na internetu?

Ano, také. Ale spadá sem i ochrana soukromí, problematika kyberkriminality, elektronického obchodu, elektronických dokumentů,... Počítáme, že se obor bude postupně vyvíjet podle toho, co bude zrovna aktuální. Vždy se nějaká otázka řeší víc, například proto, že se dějí legislativní změny: aktuálně je největší zájem o ochranu osobních údajů, protože máme novou evropskou legislativu. Dále je to právo kybernetické bezpečnosti, kde opět máme novou českou i evropskou legislativu. Vždycky je největší zájem o oblast, kde se něco nového děje.

Je oblast IT a souvisejících právních otázek skutečně tak dynamická, jak vypadá?

To je trochu klišé. Může přijít nová technologie, ale zpravidla ne taková, která by všechno obrátila naruby. Tudíž máme několik základních směrů, kterými se právo vyvíjí a není to tak, že bychom každý rok museli uvažovat o nějaké zásadní změně.

Jak velký je nedostatek specialistů v tomto oboru?

Poptávka po specialistech na IT právo je obrovská. Problém je, že tento obor je náročný a není dostatek lidí, kteří by byli ochotni se mu věnovat do hloubky, kterou potřebuje. Nabídka vzdělávání už je u nás celkem solidní, ale bohužel jen málo lidí má dostatečnou výdrž, aby u oboru zůstalo.

Vazba na firmy a instituce mimo univerzitu se zde přímo nabízí, s kým jako ústav spolupracujete?

Máme trvalou spolupráci s prakticky všemi většími advokátními kancelářemi, které se specializují na problematiku IT práva. Spolupracujeme i s orgány veřejné moci: máme velice úzkou spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem a předpokládáme, že budeme mít dobré vztahy i s nově vytvářeným Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Co umíte partnerům zvenčí nabídnout?

Máme unikátní znalostní bázi v rámci Česka a troufnu si říct i v rámci Evropy. Když někdo potřebuje velice specializované znalosti, jde za námi a my mu je poskytneme. Jsou to hlavně otázky ochrany osobních údajů, odpovědnosti providerů, kyberkriminality, elektronických důkazů a dokumentů a další.

Děláte tedy to, co obecně označujeme jako znalostní transfer…

Už před lety vzniklo v rámci evropského projektu Czech CyberCrime Centre of Excellence (C4E), jehož jsme součástí. Cílem bylo založit v členských státech znalostní centra, která by zprostředkovávala transfer znalostí mezi akademickou sférou a zejména veřejným sektorem, tím, co se označuje jako law enforcement, tedy státní zastupitelství, policie a soudy. Do budoucna chceme centrum rozvíjet právě jako pracoviště, které zajišťuje znalostní transfer mezi akademickou a veřejnou sférou v této oblasti.

Znamená to, že se podílíte i na vytváření pravidel ve svém oboru?

Ano, už jsme se například podíleli na psaní zákona o kybernetické bezpečnosti. Specialisté z Ústavu výpočetní techniky MU se zase podíleli na vytváření Národního centra kybernetické bezpečnosti. A spolupracujeme i s dalšími bezpečnostními složkami. To je podstata znalostního transferu: když se na bezpečnostních složkách tato agenda zakládá, nemají s tím logicky žádné zkušenosti. My je naopak máme a můžeme je poskytnout.

 

Více o programu LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií naleznete na llm.law.muni.cz