CS | EN
12. června 2017

Vědci z MU budou spolupracovat s firmou Artios na vývoji nových léků na rakovinu

Tisková zpráva,  Brno, 12. června 2017

Masarykova univerzita (MU) a britská společnost Artios Pharma Ltd., která se zabývá vývojem nových způsobů  léčby rakoviny, podepsaly smlouvu o výzkumné spolupráci související s vývojem nových léků na nádorová onemocnění. Spolupráce v případě úspěchu povede k udělení licence k patentu na chemické sloučeniny, které působí na DNA nukleázy, což jsou enzymy, které se podílejí na opravě poškozené DNA. Zablokování tohoto procesu v rakovinných buňkách vede k jejich zničení.

Nukleázy, které hrají zásadní roli při opravě poškozených řetězců DNA (angl. DNA Dagamge Response - DDR), existují ve všech typech buněk. Spolupráce vědců z MU se společností Artios se zaměřuje na inhibici těchto nukleáz, které se nacházejí v místě poškozené buněčné DNA a v procesu její opravy jsou klíčové. Odborníci se domnívají, že látky blokující činnost nukleáz mohou mít široký potenciál při léčbě celé řady nádorů. Účinek by mohl být slibný zejména u nádorů, které obsahují genetické vady v procesech opravy DNA a jsou závislé na aktivitách těchto nukleáz. Zajímavé může být i použití inhibitorů nukleáz v kombinaci s dalšími typy protinádorové léčby od standardního ozařování až po imunoterapii.

Výzkumný program na MU vedou Lumír Krejčí a Kamil Paruch. Oba mají značné zkušenosti s výzkumem mechanismů opravy DNA, zvláště roli nukleáz při opravě dvouvláknových zlomů DNA, praktickou zkušenost v medicinální chemii a vývoji inhibitorů nukleáz jako terapeutických cílů.

"Jsme nadšeni, že můžeme oznámit tuto strategickou výzkumnou spolupráci s Masarykovou univerzitou a že tak můžeme výzkum docentů Lumíra Krejčího a Kamila Parucha v oblasti nukleáz posunout k možnému vývoji nové léčby rakoviny. Společnosti Artios se daří budovat velké portfolio vysoce inovativních programů DDR a tato spolupráce nám pomůže nadále se držet na špičce v oboru," věří generální ředitel společnosti Artios Pharma Dr. Niall Martin.

Dojednávání podmínek spolupráce a budoucí licence probíhalo ve spolupráci s Centrem pro transfer technologií MU, které má za cíl propojovat univerzitu s aplikačními partnery. Společnost Artios bude financovat výzkumnou skupinu z Masarykovy univerzity a spolupracovat s ní tak, aby společně dovedli výzkumný program nukleáz co nejdál, do fází klinického testování. Smlouva, podepsaná aktuálně na dva roky s možností prodloužení o další dva, umožňuje společnosti Artios získat licenci na jednu nebo více skupin látek, které blokují činnost nukleáz.

"Jsme potěšeni, že si Artios vybral náš program výzkumu nukleáz jako jednu z oblastí svého zájmu. Artios má velmi zkušený tým, kterému se daří posouvat výzkumu DDR léčiv až do klinické fáze. Jejich odbornost a zaměření při vývoji nových inhibitorů nukleáz budou neocenitelné. Věříme, že nukleázy mají potenciál poskytnout novou vlnu inovativních způsobů léčby rakoviny založených na DDR," uvedl Lumír Krejčí.

 

O společnosti Artios Pharma Ltd.

Artios _logoSpolečnost Artios je přední společností zaměřující se na vývoj léčiv proti rakovině související s poškozením DNA (resp. DDR). Společnost byla založena v květnu roku 2016 a je vedena zkušeným výzkumným týmem s osvědčenou odborností v oblasti vývoje DDR léčiv. Společnost Artios buduje základ nové generace programů DDR, a to i díky jedinečnému partnerství s Cancer Research Technology (CRT), vývojovým a komercializačním oddělením Cancer Research UK (CRUK) a předními světovými výzkumníky v oblasti náprav poškozené DNA. Mezi investory společnosti patří SV Health Investors, Merck Ventures, Touchstone Innovations, Arix Bioscience plc, CRT Pioneer Fund (spravované společností Sixth Element Capital) a společnost AbbVie Ventures. Artios sídlí v Babraham Research Campus v Cambridge ve Velké Británii.

Pro více informací o společnosti Artios Pharma Ltd. kontaktujte prosím:

Artios Pharma Ltd.
Dr. Niall Martin, generální ředitel
Dr Nick Staples, hlavní obchodní ředitel
Tel .: +44 (0) 12 2380 4180

Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliottová, Lindsey Nevilleová, Melissa Gardinerová
Tel .: +44 (0) 20 3709 5700
Email: Artios@consilium-comms.com

 

O DNA Damage Response (DDR)

Poškození DNA se objevuje v buňkách lidského těla neustále a vede ke vzniku mutací, nedojde-li  k  opravě DNA, vede pak k zániku buňky. Ty mají proto k dispozici síť opravných mechanismů, jež slouží k nápravě poškození v DNA. Tento proces je známý jako DNA Damage Response (DDR). V rakovinných buňkách dochází ke ztrátě některých opravných mechanismů, buňky pak spoléhají na alternativním způsobu opravy DNA, který je nezbytný pro jejich přežití. Tím, že vědci potlačí DDR proces v rakovinných buňkách, mohou selektivně tyto buňky zabíjet a zároveň ušetřit zdravé buňky, které jsou nadále schopny svou DNA opravovat. Inhibitory DDR proto mají potenciál působit jako samostatnáé látky, které selektivně zabíjejí nádorové buňky u karcinomů s určitými opravnými vadami. Mohou však být použity i jako látky, které zesilují účinek látek  poškozujících DNA a zvyšují účinek radioterapie; potenciálně mohou být také využívány v kombinaci s novými terapiemi včetně imuno-onkologických způsobů léčby.


O nukleázách

DNA nukleázy jsou skupinou enzymů, které štěpí vlákna DNA. Tyto látky jsou obecně přítomné v buňkách a hrají důležitou roli v opravě DNA tím, že rozpoznávají místa poškození a odštěpují je od okolní DNA. Nukleázy se účastní různých procesů opravy DNA, které zahrnují replikaci DNA, opravu bází, nukleotidů a dvouvláknových zlomů.