CS | EN
5. června 2017

Vychází první letošní INTERFACE

Právě vychází první letošní číslo zpravodaje INTERFACE, který vydává Centrum pro transfer technologií MU. Na jeho stránkách najdete ohlédnutí za Business Research Forem Masarykovy univerzity, článek o přístroji, který odhalí otravu metanolem během několika minut, text o jedinečném systému pro sazbu a tisk v Brailleově písmu, který Teiresiás nabízí i externím zájemcům, nebo rozhovor o transferu znalostí v prostředí práva IT a souvisejícím novém studijním programu na právnické fakultě. To všechno česky a anglicky, v budovách univerzity ve stojanech časopisu Muni, ve formátu pdf pak na našem webu.

Přejeme zajímavé čtení!

Interface 1_2017

Logolink _OPVVV