Spin-off firmy

Spin-off je firma založená za účelem využití a rozvoje duševního vlastnictví univerzity do formy produktu nebo služby uplatnitelné na trhu. Většinou jde o malé a střední firmy, na jejichž činnosti se obvykle podílejí i původci duševního vlastnictví. Společnost se naopak může s univerzitou dohodnout na využívání jejích laboratoří či poskytování služeb. Pokud firma nedisponuje dostatečnými prostředky pro uskutečnění vlastních investičních záměrů, nabízí se možnost vstupu investora.


 

Společnost vlastnící výhradní licenci k technologii využití nízkoteplotního plazmatu. Technologie byla vyvinuta na Masarykově univerzitě.

Předmětem podnikání společnosti Advex Instruments je výroba vědeckých přístrojů pro povrchovou analýzu pevných materiálů a poskytování měřicích služeb.

Sociálně geografická a kartografická společnost produkující a vizualizující územní informace jako podklady pro plánování prostoru a pro rozhodování v nejširších oblastech.

Softwarový nástroj pro analýzu a vizualizaci tunelů a kanálů v proteinových strukturách.

 

Společnost nabízí rozsáhlé zkušenosti s proteinovou vědou a nejmodernějšími softwarovými prostředky.

 

Chytré řešení zajišťující zdravý chod sítě.

Společnost se zaměřením na činnost v oblasti oblast klinického výzkumu, projektů v reálném světě (RWE), organizaci a řízení mezinárodních studií, zejména na neintervenční klinické studie a zdravotnické registry.

Portfolio inovativních systémů pro zpracování a analýzu velkých dat získaných z nových zdrojů inteligentních sítí nebo IoT.

 

Výrobní a obchodní společnost, která se dlouhodobě orientuje na problematiku ochrany, čištění a údržby povrchů různých materiálů.

Společnost specializující se na komercializaci plazmových generátorů atmosférického tlaku vynalezených na CEPLANT - Katedra fyzikální elektroniky.