Spin-off firmy

Spin-off je firma založená za účelem využití a rozvoje duševního vlastnictví univerzity do formy produktu nebo služby uplatnitelné na trhu. Většinou jde o malé a střední firmy, na jejichž činnosti se obvykle podílejí i původci duševního vlastnictví. Společnost se naopak může s univerzitou dohodnout na využívání jejích laboratoří či poskytování služeb. Pokud firma nedisponuje dostatečnými prostředky pro uskutečnění vlastních investičních záměrů, nabízí se možnost vstupu investora.


 

AdvaICT, a.s. (zánik X/2015 v důsledku fúze s INVEA TECH, a.s.)

komplexní řešení v oblasti monitorování a bezpečnosti počítačových sítí

 


 

ADVECOPLAS, s.r.o.

vývoj a výroba plazmochemických zařízení, výroba, instalace a opravy elektrických, elektronických a telekomunikačních přístrojů 


 

Advex instruments, s.r.o.

výroba vědeckých přístrojů pro povrchovou analýzu pevných materiálů a poskytování měřicích služeb


 

Altimapo, s.r.o.

produkce a vizualizace územních informací jako podklad pro prostorové plánování a rozhodování


 

CaverSoft, s.r.o.

softwarový nástroj pro analýzu a vizualizaci tunelů a kanálů v proteinových strukturách

 


 

Celebrio Software, s.r.o.

vývoj a prodej operačního systému a programů simulujících prostředí operačního systému

 


 

Enantis s.r.o.

produkce vysoce specifických účinných enzymů pro potřeby výrobců opticky aktivních látek

 


 

Flowmon Networks

chytré řešení zajišťující zdravý chod sítě


 

Inosys, s.r.o.

vývoj chemoinformatického a bioinformatického software


 

Institut bioistatistiky a analýz, s.r.o.

informační systémy, redakční systémy, komerční výpočty a konzultace v oblasti biostatistiky


 

INVEA TECH, a.s. (zánik X/2015, nástupnické Flowmon + Netcope)

bezpečnost datových sítí


 

Mycroft Mind, a.s.

inovativní systémy pro zpracování a analýzu velkých dat získaných z nových zdrojů inteligentních sítí nebo IoT

 


 

NANO FUSION s.r.o.

vývoj plazmových systémů pro opracování kovových, plastových, dřevěných a skleněných povrchů


 

Netcope Technologies, a.s.

vývoj síťových karet a řešení pro hardware


 

ROPLASS, s.r.o.

vývoj a výroba plazmochemickcýh zařízení


 

Sofigen s.r.o.

vývoj diagnostických souprav a postupů pro predikci vývoje onkologických onemocnění 


 

two little butterflies, s.r.o.

výroba, obchod a služby v oblasti molekulární a buněčné biologie