Spin-off firmy

Spin-off je firma založená za účelem využití a rozvoje duševního vlastnictví univerzity do formy produktu nebo služby uplatnitelné na trhu. Většinou jde o malé a střední firmy, na jejichž činnosti se obvykle podílejí i původci duševního vlastnictví. Společnost se naopak může s univerzitou dohodnout na využívání jejích laboratoří či poskytování služeb. Pokud firma nedisponuje dostatečnými prostředky pro uskutečnění vlastních investičních záměrů, nabízí se možnost vstupu investora.


 

komplexní řešení v oblasti monitorování a bezpečnosti počítačových sítí

(zánik X/2015 v důsledku fúze s INVEA TECH, a.s.)

vývoj a výroba plazmochemických zařízení, výroba, instalace a opravy elektrických, elektronických a telekomunikačních přístrojů 

výroba vědeckých přístrojů pro povrchovou analýzu pevných materiálů a poskytování měřicích služeb

produkce a vizualizace územních informací jako podklad pro prostorové plánování a rozhodování

softwarový nástroj pro analýzu a vizualizaci tunelů a kanálů v proteinových strukturách

 

vývoj sloučenin coby léčiv na některé typy leukémií, lymfomů a solidních nádorů

 

 

 

vývoj a prodej operačního systému a programů simulujících prostředí operačního systému

produkce vysoce specifických účinných enzymů pro potřeby výrobců opticky aktivních látek

 

 

neinvazivní objektivní měření stresu v reálném čase

chytrá řešení zajišťující zdravý chod sítě

(exit 2020)

 

Inosys, s.r.o.

 

vývoj chemoinformatického a bioinformatického software

informační systémy, redakční systémy, komerční výpočty a konzultace v oblasti biostatistiky

bezpečnost datových sítí

(zánik X/2015, nástupnické Flowmon + Netcope)

inovativní systémy pro zpracování a analýzu velkých dat získaných z nových zdrojů inteligentních sítí nebo IoT

vývoj plasmových systémů pro opracování kovových, plastových, dřevěných a skleněných povrchů

 

vývoj síťových karet a řešení pro hardware

 

vývoj a výroba plazmochemických zařízení

vývoj diagnostických souprav a postupů pro predikci vývoje onkologických onemocnění 

two little butterflies, s.r.o.

výroba, obchod a služby v oblasti molekulární a buněčné biologie 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info