Spin-off firmy

Spin-off je firma založená za účelem využití a rozvoje duševního vlastnictví univerzity do formy produktu nebo služby uplatnitelné na trhu. Většinou jde o malé a střední firmy, na jejichž činnosti se obvykle podílejí i původci duševního vlastnictví. Společnost se naopak může s univerzitou dohodnout na využívání jejích laboratoří či poskytování služeb. Pokud firma nedisponuje dostatečnými prostředky pro uskutečnění vlastních investičních záměrů, nabízí se možnost vstupu investora.


 

AdvaICT, a.s. (zánik X/2015 v důsledku fúze s INVEA TECH, a.s.)

komplexní řešení v oblasti monitorování a bezpečnosti počítačových sítí

 


 

ADVECOPLAS, s.r.o.

vývoj a výroba plazmochemických zařízení, výroba, instalace a opravy elektrických, elektronických a telekomunikačních přístrojů 


 

Advex instruments, s.r.o.

výroba vědeckých přístrojů pro povrchovou analýzu pevných materiálů a poskytování měřicích služeb


 

Altimapo, s.r.o.

produkce a vizualizace územních informací jako podklad pro prostorové plánování a rozhodování


 

CaverSoft, s.r.o.

softwarový nástroj pro analýzu a vizualizaci tunelů a kanálů v proteinových strukturách

 


 

Celebrio Software, s.r.o.

vývoj a prodej operačního systému a programů simulujících prostředí operačního systému

 


 

Enantis s.r.o.

produkce vysoce specifických účinných enzymů pro potřeby výrobců opticky aktivních látek

 


 

Flowmon Networks, a.s.

chytré řešení zajišťující zdravý chod sítě


 

Inosys, s.r.o.

vývoj chemoinformatického a bioinformatického software


 

Institut bioistatistiky a analýz, s.r.o.

informační systémy, redakční systémy, komerční výpočty a konzultace v oblasti biostatistiky


 

INVEA TECH, a.s. (zánik X/2015, nástupnické Flowmon + Netcope)

bezpečnost datových sítí


 

Mycroft Mind, a.s.

inovativní systémy pro zpracování a analýzu velkých dat získaných z nových zdrojů inteligentních sítí nebo IoT

 


 

NANO FUSION s.r.o.

vývoj plazmových systémů pro opracování kovových, plastových, dřevěných a skleněných povrchů


 

Netcope Technologies, a.s.

vývoj síťových karet a řešení pro hardware


 

ROPLASS, s.r.o.

vývoj a výroba plazmochemickcýh zařízení


 

Sofigen, spol. s.r.o.

vývoj diagnostických souprav a postupů pro predikci vývoje onkologických onemocnění 


 

two little butterflies, s.r.o.

výroba, obchod a služby v oblasti molekulární a buněčné biologie