Transfera: nominace do představenstva spolku

transfera.cz  |  NL leden/2023 – nominace
9. 1. 2023, 15:36

Vážení členové spolku Transfera.cz,

srdečně vás vítáme v novém roce 2023 a doufáme, že jste jej zahájili ve zdraví a odpočatí. Někteří do nového roku vstoupili s předsevzetími, my jako spolek do něj vkročili s aktualizovanými stanovami, které byly schváleny na členské schůzi 2. 12. 2022.

Dle nových stanov přichází mimo jiné změna v uchopení členství spolku. Od 1. 1. 2023 už nedělíme členy na řádné a přidružené, ale došlo ke sjednocení členství na členství řádné.

Volby do představenstva spolku

Od pondělí 9. 1. 2023 je možné nominovat kandidáty do představenstva spolku na další čtyřleté období. Nominován může být pouze oficiálně zmocněný reprezentant instituce pro zastupování ve spolku Transfera.cz. Nominovat lze jak kandidáty, kteří v představenstvu spolku už působili, tak kandidáty nové. Nominovat kandidáty může kdokoliv (i sám nominovaný). Nominační formulář naleznete zde.

Součástí nominací je jméno a příjmení nominovaného, instituce, za níž je nominován, stručné uvedení důvodu nominace a pak také informace, že nominovaný se svou nominací souhlasí. Nominace je možné podávat do konce ledna 2023. 

V dalším kole nominovaní představí své vize a zapojení spolku Transfera.cz do budoucí činnosti, a to v rámci členské schůze, která se uskuteční 21. 3. 2023 v Praze (místo bude upřesněno). Následně proběhne volba maximálně sedmičlenného představenstva, které si poté zvolí předsedu/předsedkyni.

Kalendář setkání

st 11. 1. 2023

Zasedání členů spolku | leden

Online zasedání členů spolku se uskuteční ve středu 11. ledna v 10 hodin prostřednictvím platformy MS Teams.

st 8. 2. 2023

Zasedání členů spolku | únor

Online zasedání členů spolku se uskuteční ve středu 8. února v 10 hodin prostřednictvím platformy MS Teams.

út 21. 3. 2023

Členská schůze | březen – volba představenstva

Každoroční členská schůze se uskuteční v úterý 21. března od 10 do 13 hodin v Praze (místo bude upřesněno).

Na programu bude:

  • zpráva o činnosti spolku,
  • zpráva o hospodaření spolku,
  • rozpočet na rok 2023,
  • plán činností spolku 2023,
  • volba představenstva.

 

Nominovaní do představenstva spolku na této schůzi představí své vize o směřování a činnostech spolku pro další období. Na členské schůzi se očekává účast všech zplnomocněných členů spolku, kteří mají pravomoc volit nové představenstvo.

Nominovat kandidáty do představenstva

NOMINAČNÍ FORMULÁŘ STANOVY

V případě dalších dotazů se obracejte na tajemnici spolku Janu Joklovou Kaňovou na adrese: kancelar@transfera.cz

E-mail  transfera@transfera.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     LinkedIn     Twitter