Transfera: nominace do představenstva spolku

transfera.cz  |  NL leden/2024 – nominace
25. 1. 2024, 10:51

Vážení členové spolku Transfera.cz,

srdečně vás vítáme v novém roce 2024 a doufáme, že jste jej zahájili ve zdraví, s podanými žádostmi o podporu PoC projektů v rámci TA ČR Sigma a v očekávání představení reformy transferu technologií v ČR, která proběhne v gesci paní ministryně Heleny Langšádlové dnes odpoledne v Národní technické knihovně v Praze.

V této zkrácené verzi newsletteru si vás dovolujeme opakovaně pozvat na členskou schůzi spolku, a především vás informovat o možnosti kandidovat do představenstva spolku a doplnit tak stávající představenstvo. Nominace byla spuštěna, představení kandidátů a volba do představenstva proběhne fyzicky v rámci členské schůze ve čtvrtek 22. února 2024 v Praze.

Nominace do představenstva spolku Transfera.cz

V současné chvíli je otevřena nominace na člena do představenstva spolku Transfera.cz. Důvodem je skutečnost, že od 1. ledna 2024 Univerzitu Karlovu ve spolku již nezastupuje Hana Kosová, která v představenstvu dlouhodobě působila. Hanka bude se spolkem spjata i nadále, její místo v představenstvu je nicméně k dispozici.

Do představenstva může být nominován pouze oficiálně zmocněný reprezentant instituce pro zastupování ve spolku Transfera.cz. Nominovat lze jak kandidáty, kteří v představenstvu spolku již působili, tak kandidáty nové. Nominovat kandidáty může kdokoliv, nominaci může provést i sám kandidát. Nominační formulář naleznete zde.

Součástí nominace je kromě informací o navrhovateli jméno, příjmení a instituce nominovaného, odůvodnění nominace, a také potvrzení, že nominovaný se svou nominací souhlasí. Nominace je možné podávat do 4. února 2024.

Dodatečná volba do představenstva spolku Transfera.cz

Kandidáti představí své vize ohledně zapojení do činnosti spolku Transfera.cz, jeho směřování, přínos pro spolek i transferovou komunitu a další relevantní informace, a to v rámci členské schůze 22. 2. 2024. Časová dotace na představení kandidáta je cca 5 minut, prezentace ve formátu powerpoint není nutná. Na členské schůzi se očekává účast všech zplnomocněných členů spolku, kteří mají pravomoc volit.

Členská schůze spolku Transfera.cz – místo a program

čt 22. 2.

Členská schůze se uskuteční 22. února 2024 v Praze, budova AV ČR, Národní 3, Praha 1 (2. patro, sál č. 206), v době 10–14 hodin.

Na programu bude:

  • zpráva o činnosti spolku v r. 2023,
  • zpráva o hospodaření spolku v r. 2023,
  • rozpočet na r. 2024,
  • plán činností spolku na r. 2024,
  • dodatečná volba do představenstva spolku

Na členskou schůzi srdečně zveme všechny oficiálně zmocněné reprezentanty pro zastupování ve spolku Transfera.cz s hlasovacím právem, ale i další příznivce a přátele spolku Transfera.cz.

Nominovat kandidáty do představenstva

NOMINAČNÍ FORMULÁŘ STANOVY

Svoji účast na členské schůzi (či neúčast v případě oficiálně zmocněných zástupců s hlasovacím právem) prosím laskavě sdělte tajemnici spolku Janě Joklové Kaňové na adrese: kancelar@transfera.cz

E-mail  transfera@transfera.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     LinkedIn     Twitter