Transfera.cz: zpravodaj ze světa transferu technologií

transfera.cz  |  NL listopad/2022
29. 11. 2022, 13:46

Vážení členové,

čeká nás vrcholná akce letošního roku v české transferové komunitě – už ve čtvrtek 1. prosince společně s ministryní Helenou Langšádlovou zahájíme 9. národní konferenci transferu technologií a znalostí. Věříme, že se společně setkáme v hojném počtu a užijeme si inspirativní začátek prosince. 

Konference je zároveň posledním setkáním členů spolku Transfera.cz v letošním roce, další řádné zasedání se uskuteční až 11. ledna 2023 od 10:00 hod (online).

Kdo se především podělí o své zkušenosti v rámci 9. národní konference transferu technologií a znalostí:

 

Barbara Paldus

Vizionářka, vědkyně, podnikatelka, ambasadorka vědeckého transferu Nadačního fondu Neuron. Má více než 20 let zkušeností s rozvíjením lokálních i mezinárodních trhů v oblastech biologického zpracování, personalizované medicíny, buněčné terapie, biotechnologických kosmetických produktů a analytických technologických nástrojů. V minulosti založila společnosti Picarro a Finesse Solutions, v současnosti se věnuje své společnosti Codex Labs a venture kapitálovému fondu Sekhmet Ventures. Dosud získala 41 patentů.

 

Christoph Köller

Spoluzakladatel a managing partner společnosti Görgen & Köller GmbH (G&K), která podporuje inovace a vznik start-upů. Vedl různé projekty v oblasti přenosu znalostí a jejich využití v praxi s významnými pracovišti (např. Fraunhoferova společnost). Expert na přenos znalostí, hodnocení jeho dopadu a inovace z oblasti společensko-vědních a uměleckých oborů, je členem ASTP (EUR), AUTM (USA), ISPIM (EUR), TII (EUR) a TransferAllianz (DE).

 

Josef Kratochvíl

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví a předseda správní rady Evropské patentové organizace. Jeden z autorů myšlenky založit Visegrádský patentový institut, po jeho vzniku opakovaně předsedou jeho správní rady. Přednáší v ČR i v zahraničí, je publikačně činný.

 

Kateřina Hartvichová

Patentový zástupce, evropský patentový zástupce, evropský zástupce pro ochranné známky a průmyslové vzory. Spoluautorka komentáře k českému patentovému zákonu, lektorka s významným mezinárodním přesahem, členka mnoha profesních uskupení. Českou republiku zastupuje v Komoře evropských patentových zástupců. Působí ve společnosti Harber IP.

 

Petr Očko

Náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace. V letech 20162018 předseda Technologické agentury ČR, kde napomáhal rozvinout podporu aplikovaného výzkumu v oblastech klíčových pro Českou republiku. V současné době pověřen i řízením agentury CzechInvest, kterou řídil již v minulosti.

 

Ingrid Beránková Ambruzová

Patentový zástupce, evropský zástupce pro ochranné známky a průmyslové vzory, specialistka transferu technologií. Členka mnoha profesních organizací, přednáší o právní problematice průmyslového vlastnictví a komercializaci technologií. Působí ve společnosti Harber IP.

Do finále TT Day postoupilo 11 technologií

Ještě před národní konferencí proběhne ve čtvrtek 1. prosince v Lichtenštejnském paláci v Praze soutěž technologií z českých vysokých škol a výzkumných ústavů, které budou v rámci TT Day 2022 usilovat o přízeň hodnotitelů i investorů. 

Hodnotitelé finálových technologií jsou:

Jakub Domitra (Busyman.cz), Jaroslav Řasa (NF Neuron), Jaromír Zahrádka (i&i Prague, s.r.o.), Petra Gordan (Impulse Ventures), Jiří Krechl (CzechInvest), Petr Kubečka (Transfera.cz), Eva Janouškovcová (Transfera.cz), Roman Molík (VUT v Brně)

Finálové technologie Brožura přihlášených technologií
 

Kulatý stůl k tématu transferu technologií

Ve čtvrtek 24. 11. se v sídle Hospodářských novin uskutečnil kulatý stůl s pěti osobnostmi v oblasti transferu technologií. Diskutovalo se o tom, že nápady českých vědců mají šanci na úspěch a státní instituce k tomu mohou výrazně přispět vytvořením finanční stability a legislativní kontinuity.

Video Článek

Spin-offy

Nová spin-off Univerzity Karlovy přináší služby v oblasti dat

Spin-off společnost Charles University Information Technologies poskytuje datové a softwarové poradenství a další služby v oblasti datového managementu.

 

VŠCHT má spin-off: společnost MarbleMat

Technologie enkapsulace tekutých olejových kuliček, využitelná ve farmaceutické a potravinářské produkci, se zařadila mezi první případy transferu výsledků výzkumné činnosti do spin-off společnosti na VŠCHT Praha. Přečtěte si o společnosti MarbleMat.

 
 

V Česku působí přes osm desítek spin-off společností. V porovnání se zahraničím je to však až čtyřikrát méně.

Na začátku listopadu jsme vydali tiskovou zprávu k počtu spin-off společností v České republice, která vzešla z analýzy spolku Transfera.cz a nasvítila situaci českých spin-off i formou mezinárodní srovnání.
 

Proč se u nás nedaří spin-off firmám?

Martin Fusek se ve svém komentáři zamýšlí nad důvody, proč se u nás dostatečně nedaří vytvářet spin-off společnosti a dál je rozvíjet. Přečtěte si komentář na portále Věda a Výzkum.

Ohlédnutí

Business Camp zná vítěze ze souboje Startupů

Jubilejní 10. ročník UP Business Camp 2022 se uskutečnil dne 5. 11. 2022. Řečníci tu poskytli nový pohled a své postřehy na téma Turbulentní doba: Příležitost nebo riziko? Náročná porota následně vyhlásila tři oceněné start-up projekty, kterým byly rozděleny ceny v hodnotě až 100 000 korun. Více zde.

Vítězné startupy

Knowledge technology transfer v Českých Budějovicích

Dne 9. listopadu byl na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích zorganizován Přeshraniční transfer znalostí a technologií v Evropském regionu Dunaj-Vltava.  Jednalo se o aktivitu zástupkyň Evropského regionu Dunaj-Vltava a Kanceláře transferu technologií JČU. Ve čtvrtek 10. 11. 2022 navázalo setkání přeshraničního česko-bavorského projektu Kreativní příhraničí / Grenzland Kreativ.

 

Hledá se: právní asistent/ka v oblasti duševního vlastnictví

Do právního týmu Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy se hledá posila na pozici právní/ho asistenta/ky v oblasti práva duševního vlastnictví.

Jedná se o půlroční placenou stáž od ledna 2023 do června 2023 a pozice je vhodná i pro studenty/ky posledních ročníků.

Víc info

Hledá se: koordinátor/ka transferu znalostí

Kvestorka Vysokého učení technického v Brně vypisuje přijímací řízení na obsazení místa Koordinátor transferu znalostí. Přihlášky jsou přijímány do 30. 11. 2022.

Požadovány jsou mimo jiné praktické znalosti a zkušenosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví a komercializace výsledků výzkumu a vývoje a také orientace v zakládání start-up a spin-off společností.

Víc info
 
E-mail  transfera@transfera.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     LinkedIn     Twitter