TransferaInfo: závěr roku ve světě transferu technologií

transfera.cz  |  NL prosinec/2022
21. 12. 2022, 11:06

Vážení členové platformy Transfera.cz,

většina z Vás zaregistrovala nebo se přímo zúčastnila vrcholných transferových akcí letošního roku na národní úrovni, a to Transfera Technology Day 2022 a 9. národní konferenci transferu technologií, které se uskutečnily 1.–2. prosince v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze za významné podpory Úřadu vlády ČR a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové. Ohlasy na výstupy z obou akcí podtrhují, že šlo o zajímavé, smysluplné a přínosné eventy, které v pozitivním slova smyslu ohromily soutěžní týmy, účastníky, odbornou porotu, řečníky, moderátory, návštěvníky i samotné organizátory.

Všem dotčeným děkujeme za účast, spolupráci na programu či pomocnou ruku na místě, především však za dobrou náladu na obou akcích. Odkazy přinášíme dále. Věříme, že jste si podnětný čas užili a že jsme se vzájemně přijemně naladili na bilancování v závěru letošního roku.

Po skončení konference proběhla mimořádná členská schůze spolku Transfera.cz, kde byly schváleny nové stanovy spolku. Další pravidelné zasedání členů spolku se uskuteční 11. ledna 2023 od 10:00 hod (online).

Video z Transfera Technology Day

Na TT Day se prezentovalo 11 finálových technologií z 8 institucí. Porota měla náročné rozhodování, nakonec vybrala 3 oceněné na stupních vítězů a udělila 1 cenu sympatie. Vítězem se stalo magnetické čerpadlo ze Západočeské univerzity v Plzni. Bodovala také Masarykova univerzita, Univerzita Tomáše Bati a Centrum dopravního výzkumu. Přikládáme záznam z přenosu TT Day 2022. Zde najdete všechny úspěšné projekty.

Ozvěny Národní konference transferu

Konferenci slavnostně zahájila předsedkyně spolku Transfera.cz Eva Janouškovcová, následovalo slovo ministryně Heleny Langšádlové, výkonného ředitele společnosti IOCB Tech s.r.o. Martina Fuska a tiskového mluvčí spolku Transfera.cz Martina Opatrného.

9. NKT a TT Day v médiích

Velké poděkování patří tajemnici spolku Janě Joklové Kaňové za skvělé zorganizování akce a tiskovému mluvčímu Martinu Opatrnému, díky němuž média věnovala tématu transferu technologií patřičnou pozornost. Podařilo se vydat tiskovou zprávu, kterou šířila Česká tisková kancelář. V médiích rezonovaly zejména úspěšné projekty TT Day 2022. Do vědecké rubriky a nočních zpráv přijela natáčet Česká televize. Níže je přehled mediálních výstupů z konference.

Volby do představenstva spolku

Všichni členové spolku budou v novém roce osloveni kanceláří ohledně nominací k volbě členů představenstva spolku na další čtyřleté volební období od roku 2023.

PF 2023

Spolek Transfera.cz přeje všem svým členům a příznivcům transferu technologií poklidné vánoční svátky a těšíme se na spolupráci v roce 2023.

E-mail  transfera@transfera.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     LinkedIn     Twitter