Informace o termínech nejbližších událostí

transfera.cz  |  NL září/2022

Milí členové,

zdravíme vás v novém akademickém roce. Máme za sebou první setkání členů spolku po prázdninové přestávce, které se uskutečnilo 14. 9. 2022. Probrali jsme stanovy, členství ve spolku, aktualizované počty spin-off společností i plánované akce. Podrobnosti najdete jako součást tohoto pravidelného zpravodaje. Přejeme všem příjemný podzim a úspěšný celý nový akademický rok. 

Příští zasedání spolku je plánováno mimořádně na středu 19. 10. 2022. Setkání proběhne online prostřednictvím MS Teams.

Bližší info Registrace

Bližší info Registrace

Z činnosti pracovních skupin Transfery:

  • Právní pracovní skupina řešila otázku definice spin-off, kdy bylo v rámci spolku dohodnuto, že se budeme zabývat pouze definováním akademických spin-off a nikoliv i spin-off firemních/průmyslových/podnikových. Stávající podoba definice je tedy následující:
    Právnická osoba, jejíž převažující činnost spočívá ve využití a rozvoji výsledků činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích výzkumné organizace, a to zejména transferem znalostí na základě smluvního vztahu nebo na základě vkladu výsledků výzkumné organizace do této právnické osoby.”
    Dále byla řešena i otázka podoby členství státních příspěvkových organizací.
  • Databázová skupina se naplno věnovala formálnímu hodnocení projektů přihlašovaných do soutěže Transfera Technology Day 2022. Celkem prošla 28 projektů, ke kterým byly autorům zaslány komentáře a doplňující dotazy a postupně docházelo k úpravám a zveřejňování jednotlivých příspěvků.
  • Projektová pracovní skupina nadále sleduje aktuální projektové výzvy zaměřené na oblast transferu technologií. Zvažuje další iniciování jednání na půdě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s cílem představení potřeb TT oblasti.

Success stories

 

Start-up BuiltMind z ČVUT vstupuje na americký trh

Start-up BuiltMind vyhrál 2. místo v soutěži největší světové realitní konference MIPIM. Vstupuje na americký trh a do svého portfolia letos zařadil developerskou společnost Cresco. Startup založil Martin Decký ve 2. ročníku bakalářského studia na ČVUT a nyní je jeho model naceňování nemovitostí velmi úspěšný.
 

Spin-off Masarykovy univerzity získal 1,3 milionu eur od investorů ze zahraničí

Univerzitní spin-off CasInvent Pharma, která vyvíjí sloučeniny s protinádorovými vlastnostmi, získala mimořádnou investici. Fondy zahraničních společností KHAN Technology Transfer Fund I a i&i Biotech Fund do ní investovaly prostředky ve výši 1,3 milionu eur. Díky tomu může CasInvent Pharma posílit vývoj a preklinické testování sloučeniny na léčbu leukémie.

UP Business Camp 2022 v Olomouci

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého připravuje konferenci o podnikání UP Business Camp. Konference se uskuteční 5. 11. 2022 v krásných prostorách Pevnosti poznání. V rámci konference proběhne soutěž startupů a inovativních týmů, kterou pořádá Startup Klub Olomouc. Znáte někoho, kdo má dobrý nápad? Řekněte mu o souboji startupů, hraje se skvělé ceny.

O konferenci Souboj startupů

Mezinárodní konference Knowledge technology transfer v Českých Budějovicích

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích organizuje setkání zástupců transferu technologií z celého příhraničního česko-rakouského a německého prostoru. Akce s názvem Přeshraniční technologický transfer se uskuteční dne 9. 11. 2022 na jihočeské univerzitě v čase od 9:00 do 16:00, součástí bude i prezentace spolku Transfera.cz.
Následující den 10. 11. 2022 proběhne na výstavišti v Českých Budějovicích závěrečná konference česko-bavorského projektu Kreativní příhraničí / Grenzland Kreativ, který obsahuje i znalostní transfer v praxi.

Video upoutávka Registrace

Kalendář akcí

po 10. 10. 2022

Seminář: formativní hodnocení a jeho efektivita | Liberec 

Akreditovaný seminář MŠMT vedený Jiřím Hruškou na téma Co je to formativní hodnocení a v čem spočívá jeho efektivita? se uskuteční v pondělí 10. října 2022 od 9:00 do 16:00 hodin v SŠ a MŠ Liberec, Na Bojišti 15. Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuze budou probíhat v komunitním kruhu. Poplatek za seminář činí 1 400 Kč/účastník.

út 11. 10. 2022

INVENTHEI Workshop: Design a inovační myšlení | Pardubice 

Univerzita Pardubice organizuje sérii workshopů zaměřených na podporu podnikání a inovace v rámci mezinárodního projektu INVENTHEI. První ze série akcí s názvem Design and Innovation Thinking se uskuteční v úterý 11. října 2022. Seminář povede Michal Štefan z Inovačního centra DEX. Setkání bude probíhat online prostřednictvím MS Teams, nebo fyzicky na Univerzitě Pardubice, nám. Čs. legií 565.

út 18. 10. 2022

Bezpečnost práce v průmyslových podnicích | Pardubice 

Agentura CzechInvest zve společně s Národním centrem Průmyslu 4.0 na akci Digitalizace malých a středních podniků 2022: Bezpečnost práce ve výrobních podnicích, která se uskuteční v úterý 18. října 2022 od 9 hodin na půdě Univerzity Pardubice. Registrační formulář je zde.

st 19. 10. 2022

Jednání členů spolku Transfera.cz | online

Zasedání členů spolku Transfera se uskuteční mimořádně ve středu 19. října online přes MS Teams. Pro další schůzky platí obvyklý plán, že jednání spolku se koná každou druhou středu v měsíci. 

čt 20. 10. 2022

Personmed: Jak aplikovat výsledky výzkumu v praxi | Hradec Králové 

Porodnická a gynekologická klinika ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové pořádá čtvrtý ročník konference Personmed, která je zaměřená na aplikaci výsledků výzkumu v praxi v rámci personalizované medicíny. Konference se uskuteční ve čtvrtek 20. října 2022. Registrace zdarma do 30. 9. 2022 na e-mailu: lenka.tomsikova@fnhk.cz

po 31. 10. 2022

Uzávěrka přihlášek do soutěže Inovace roku 2022 

Uzávěrka přihlášek do 27. ročníku soutěže Cena Inovace roku 2022 je 31. října 2022. Možnost konzultace komplexnosti připravené přihlášky je možná do 17. října 2022.

so 5. 11. 2022

UP Business Camp 2022 | Olomouc 

Vědeckotechnický park UP i letos připravuje konferenci o podnikání UP Business Camp. Konference se uskuteční v sobotu 5. 11. 2022 v krásných prostorách Korunní pevnůstky v Olomouci. V tomto roce se tematicky zaměří především na to, v jak turbulentní době žijeme a zda se jedná spíše o hrozby, nebo naopak o příležitosti k podnikání. Nezapomeňte se včas registrovat. Více zde.

st 9. 11. 2022

Technologický transfer v Evropském regionu Dunaj–Vltava | České Budějovice 

Konference v režii Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabídne příspěvky k tématu přeshraniční inovační sítě a transferu technologií v regionu Dunaj–Vltava. Konference se uskuteční ve středu 9. listopadu 2022.

čt 1. 12. 2022

Transfera Technology Day 2022 | Praha 

Transfera Technology Day propojuje českou vědu a zdroje technologií s byznysovou komunitou. Cílem je vytvořit vhodné podmínky pro vzájemnou spolupráci. Tentokrát se TTDay 2022 uskuteční ve středu 1. prosince 2022 v Lichtenštejnském paláci v Praze na Kampě.

čt 1. – pá 2. 12. 2022

9. národní konference transferu | Praha 

Na TTDay 2022 navazuje 9. národní konference transferu technologií, která se uskuteční 1.–2. prosince 2022 v Praze v Lichtenštejnském paláci za podpory Úřadu vlády ČR a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové.

E-mail  transfera@transfera.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     LinkedIn     Twitter