TransferaInfo: shrnutí dění ve světě transferu

transfera.cz  |  NL březen /2024
26. 3. 2024, 14:45

Vážení členové a příznivci spolku Transfera.cz,

děkujeme za online setkání v minulém týdnu, kdy jsme se v hojném počtu potkali na pravidelném jednání členů. Společně jsme tak zhodnotili průběh únorové členské schůze, připomněli jsme si volbu nových kolegů v orgánech spolku a projednali plán činností pro letošní rok, kdy jsme si odsouhlasili a začali rozdiskutovávat tyto aktivity:

  • rozpracování vybraných témat z problematiky reformy transferu technologií,
  • spolunavázání spolupráce s aplikační sférou, partnery a investory,
  • rozvinutí vzdělávání, komunikace a PR spolku.

Věříme, že se nám podaří tyto aktivity společně plnit.

Přejeme vám hezké jarní dny a radostné prožití velikonočních svátků! 

 

Představenstvo spolku Transfera.cz

Nový člen představenstva a členové kontrolní komise zapsáni ve spolkovém rejstříku

Nově byl do funkce člena představena na uvolněné místo jednohlasně zvolen Ing. et Ing. Martin Jambura. K nové pozici Martinovi moc gratulujeme.
Představenstvo spolku Transfera.cz bude v tomto funkčním období působit ve složení:
  • RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. (předsedkyně)
  • RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA (místopředsedkyně)
  • RNDr. Ing. Jaromír Zahrádka, Ph.D. (místopředseda)
  • Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP
  • Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.
  • Ing. Martin Smekal
  • Ing. et Ing. Martin Jambura

V kontrolní komisi byly nově zapsány ženy v čele s předsedkyní  Ing. Kateřinu Kovaříčkovou z VŠCHT, kterou doplní Ing. Ivana Bartoníková z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Ingrid Beránková Ambruzová, LL.M. z HARBER IP s.r.o.

Nepřehlédněte

Národní konference transferu technologií pod taktovkou VUT v Brně

Již 11. ročník národní konference transferu technologií a znalostí letos za úzké spolupráce se spolkem Transfera.cz pořádá Vysoké učení technické v Brně ku příležitosti svého 125. výročí založení.

Akce se uskuteční v termínu 9.–10. 4. 2024 v prostorách rektorátu VUT v Brně a jejím hlavním tématem bude naplňování vybraných opatření reformy transferu technologií a znalostí v ČR.


Registrace na konferenci byla již ukončena. Ve výjimečných případech lze požádat organizátory o sdělení, zda se kapacita neuvolnila a na konferenci se individuálně doregistrovat.

KOMPLETNÍ INFO O KONFERENCI

Požadavek Úřadu vlády – KPI, katalog dobré praxe, policy labs

Prosíme o zaslání vstupů pro veřejnou konzultaci k reformě transferu, která proběhne v rámci 11. národní konference transferu 9. 4. 2024 v odpoledních hodinách. Odpovědi na níže uvedené otázky zasílejte za vaši transferovou kancelář do 2. 4. 2024 na e-mail transfer@vlada.gov.cz

Seznam otázek:

1) KPI transferových kanceláří Máte stanovené KPI pro transferovou kancelář? Jaké? Kdo je nastavuje a jakou mají roli (jak jsou hodnoceny)?*

*S těmito informacemi bude zacházeno anonymně a agregátně, nebudou se dále využívat, ani nikde šířit odpovědi za jednotlivé kanceláře

2) Katalog dobré praxe Jaké nástroje (např. schémata financování), které používáte pro podporu transferu, byste nabídli do společného katalogu dobré praxe? V čem vidíte/jak vyhodnocujete jejich přidanou hodnotu? Pokud máte nástroj pro interní potřebu zpracovaný ve větším detailu, prosíme o jeho zaslání**

**Tyto informace se nebudou šířit bez další domluvy, ale mohlo by to pomoci přesně porozumět nastavení nástroje

3) Policy labs – Jaká pracoviště ve vaší výzkumné organizaci vnímáte jako silná (případně potenciálně silná) v transferu znalostí do tvorby veřejných politik? (Stačí základní identifikace, jako umístění v organizační struktuře, obor, případně příklad výstupu/forma propojení s veřejnou správou)


DĚUJEME ZA SPOLUPRÁCI!

Novinky z dění ve spolku

Vypořádání připomínek návrhu zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí

V nedávné době jsme obdrželi vypořádání připomínek návrhu zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí. Připomínek se sešlo téměř 1 500 na krásných 637 stranách. K zákonu jako takovému se vyjadřovalo až 31 připomínkovacích míst, kdy pouze 2 z nich neměly připomínek. Znění zákona je již relativně ustálené včetně legislativního zakotvení transferu technologií, avšak obsahuje stále řadu nevyřešených bodů. Zákon nyní půjde dále legislativním procesem s plánovanou účinností od 1. 1. 2027. 

Festival AFO – mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů

Pokud máte transferové příběhy, kterými byste se rádi pochlubili, zašlete je na Festival AFO – mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů, který se uskuteční v Olomouci v termínu 23.28. 4. 2024.

VÍCE O FESTIVALU

KTT JU podpořila novou síť V4+WB RMA Network Plus – ITP & TT

Dr. Růžena Štemberková jako místopředsedkyně národní platformyTransfera.cz byla pozvána přednášet v rámci běžícího evropského projektu V4+WB RMA Network Plus – ITP & TT na téma představení českého legislativního prostředí transferu technologií, organizace znalostně transferového ekosystému v České republice a jeho dílčích hráčů včetně příkladu funkční transferové kanceláře na příkladu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Cílem projektu V4+WB Network of Research Managers and Administrators (= RMAs) je posílení kapacity sektoru výzkumu a inovací v zemích Visegrádu a západního Balkánu. Smyslem je podpořit tím jejich efektivní přípravu na příští rámcový program pro výzkum a inovace financovaný EU, Horizon Europe (HE). Projektu se účastní konsorcium 6 organizací ze zemí V4 a západního Balkánu. Vůdčím partnerem je HÉTFA Research Institute z Budapeště. Projekt je financován grantem z Mezinárodního Visegrádského fondu.

Žádost o vyplnění dotazníku k ROADMAP

Vedoucí projektové pracovní skupiny žádá o laskavé vyplnění dotazníku k ROADMAP v termínu do konce příštího týdne, tedy nejpozději do 7. 4. 2024.


Za spolupráci DĚKUJEME!

Vyplnit formulář

Transfera Technology Day 2024

Rezervujte si ve svých kalendářích datum dalšího ročníku Transfera Technology Day, který se uskuteční 2. 12. 2024 v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1. Nezapomeňte si prosím aktualizovat své technologie v databázi spolku.

DATABÁZE TECHNOLOGIÍ

Pozvánky na zajímavé akce

Konference PLASTKO

Centrum transferu technologií a Centrum polymerních systémů UTB ve Zlíně ve spolupráci s Plastikářským klastrem, z.s. Vás zve na konferenci PLASTKO 2024, která se uskuteční ve dnech 17.–18. 4. 2024 ve Zlíně na Fakultě humanitních studií, Štefánikova ul. 5670.

Excellent Education for All

Ve dnech 24. a 25. 4. 2024 se koná mezinárodní akce pořádaná Domem zahraniční spolupráce. Půjde o prezentaci a shrnutí předchozího programového období fondů Evropské hospodářské spolupráce. Příležitost propojení s novými kontakty, inspirace pro nové projekty a pro pokračující spolupráci.

Akce bude probíhat v angličtině.

Místo konání: Veletržní palác, Mama Shelter Prague, Praha 7

Více informací

Trinational Round Table: Artificial Intelligence

Fórum pro města – akce zaměřená na inovace ve městech

Save the Date: 10. workshop transferu v Olomouci

Tradiční workshop transferu v Olomouci bude letos v novém termínu a novém kabátu.  Ve čtvrtek 19. září, se sejdeme v prostorách Envelopa Hub. Po workshopu jsou účastníci, stejně jako každý rok, zváni na StartUP Day. Párty pro všechny přátele VTP UP,  se přesouvá do prostor Envelopa Hub a Coworking Element.

Trilaterální setkání na téma AI

Setkání odborníků v oblasti umělé inteligence ze třech zemí: Rakouska, Německa a České republiky se v letošním roce koná na půdě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Dne 25. 4. 2024 se koná trilaterální kulatý stůl, tématem přednášek a diskuzí bude využití umělé inteligence v různých oblastech vědy a výzkumu.

Více informací

ASTP konference 2024

Každoroční konference pořádaná evropskou transferovou asociací se v letošním roce koná ve dnech 22.–24. 5. 2024  ve španělské Seville. Kvalitní a nabitý program opět naplňuje řada mezinárodních hostů a řečníků. Program je rozdělen do sekcí s přednáškami, panelovými diskuzemi a komornějšími setkáními nad různými aktuálními tématy.

Více informací

Termíny do vašich kalendářů

út 9. – st 10. 4.

11. národní konference transferu 

čt 11. 4.

Jednání členů spolku

st 22. 5.

Fórum ve městech

st 22. – pá 24. 5.

ASTP Annual Conference 2024 

st 24. – čt 25. 4.

Excellent Education for All 

čt 25. 4.

Trilaterální setkání na téma AI 

čt 19. 9.

10. workshop transferu v Olomouci

út 24. 9.

Prague.bio Conference 

po 2. 12.

Transfera Technology Day 2024 v Praze

TransferaInfo je pravidelný zpravodaj z dění v komunitě členů Transfera.cz. Do schránek vám přijde vždy týden po jednání členů spolku. Uzávěrka pro témata či podněty do příštího newsletteru je 12. dubna 2024 do 12:00. Jakékoliv náměty posílejte na adresu kancelar@transfera.cz.

E-mail  transfera@transfera.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     LinkedIn     Twitter