TransferaInfo: shrnutí dění ve světě transferu před létem

transfera.cz  |  NL červen/2023
29. 6. 2023, 17:44

Zdravíme všechny členy a příznivce spolku Transfera.cz,

tentokrát se prostřednictvím zpravodaje ohlížíme za měsícem červnem, který byl plný událostí. Přečtěte si report z tradičního workshopu v Olomouci nebo informace k přípravě podzimních akcí Prague.bio a Transfera Technology Day 2023. V červenci a srpnu nás čeká prázdninová pauza. Přejeme všem příjemně strávený letní čas a dostatek odpočinku. S dalším vydáním newsletteru TransferaInfo se přihlásíme v září.

Nepřehlédněte

Transfera Technology Day 2023: spuštěna výzva na přihlašování soutěžních projektů

Národní akce Transfera Technology Day již počtvrté propojí českou vědu s byznysovou komunitou. Tentokrát se potkáme v listopadu v termínu 21.–22. 11. na jižní Moravě. Soutěžní TT Day 2023 se uskuteční v úterý 21. listopadu a už nyní je možné do databáze Transfera.cz přihlašovat soutěžní projekty. Na soutěžní TT Day naváže neformální networking a posezení nad svatomartinskou husou. Registrovat na akci se můžete zde.

Nadále jednáme s dalšími partnery, kteří by rádi podpořili tuto tradiční akci ke zhodnocení komerčního potenciálu technologií – ať už formou finanční, či nefinanční podpory (např. svým odborným hodnocením). Pokud byste rádi jakkoli přispěli k organizace akce nebo jejímu obsahu, neváhejte konktaktovat kancelář.

Přihlásit projekt Registrovat se

Aktualizace technologií na TT Day 2023

V termínu 19. 6.–10. 9. běží výzva ke sběru technologií na 4. ročník TT Day. Aktualizaci technologií v databázi spolku provádějte na adrese portfolio.transfera.cz

Setkali jsme se v Olomouci na 9. workshopu transferových pracovišť

Vědeckotechnický park UP uspořádal ve čtvrtek 22. června již 9. ročník workshopu center transferu technologií. Letošní ústřední téma tvořily spin-off společnosti, které ze 100 % vlastní univerzity a mají za cíl zprůhlednit, zjednodušit a zrychlit zakládání dalších, tzv. zaměstnaneckých spin-offů. Odborné přednášky zvaných hostů pak byly doplněny příspěvky CzechInvestu o Technologické inkubaci a VTP UP o nové budově Envelopa Hub, ve které se bude nacházet digitální inovační hub DIGI2Health a coworking Element pro podporu podnikání. Odpoledním programem navázal StartUP Day a networking.

Přečtěte si víc

Mezinárodní konference Prague.bio představila hlavní hosty

V září se do Prahy sjedou ti nejlepší z oboru biotechnologií. Spolek Transfera.cz je partnerem konference, která 26. září 2023 nabídne ojedinělé setkání zástupců vědy a byznysu. Mezinárodní konference Prague.bio se zúčastní zástupci fondů, kteří celkově spravují víc než 5 miliard korun určených na investice do nadějných vědeckých projektů. Se svými přednáškami vystoupí i esa oboru, jako například Jan Berka z Roche Diagnostics Solutions a Marek Šťastný z Bristol-Myers Squibb. K příležitosti konference bude zároveň slavnostně otevřen připravovaný BioTech klastr.

Registrace a info

Na Masarykově univerzitě proběhly stáže pro pracovníky transferu technologií

Ve dnech 12.14. června hostila Masarykova univerzita na Centru pro transfer technologií desítku stážistů. Odborníci CTT předávali informace k tématu ochrany duševního vlastnictví a komercializace výzkumného potenciálu, dále informace k zakládání spin-off společností, k projektové problematice a projektům Proof of Concept. Podrobnosti.

Hledá se

Vedoucí Centra transferu technologií a znalostí na Univerzitě Pardubice

Univerzita Pardubice přijme pracovníka/pracovnici na pozici Vedoucí Centra transferu technologií a znalostí, který bude koordinovat činnost centra, zajistí komunikaci se spolupracujícími subjekty a bude zodpovídat za podporu a rozvoj oblasti přenostu technologií a znalostí do praxe. Více informací.

Koordinátor/ka transferu technologií na LF MUNI

Do týmu Oddělení pro vědu a kvalitu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity se hledá nový kolega/ nová kolegyně, který/á ve spolupráci se stávající manažerkou transferu technologií pomůže podporovat uplatnění výsledků vědy a výzkumu. Jsou vítáni i čerství absolventi přírodovědných či biomedicínsky zaměřených studijních programů. Více informací.

Připomínkování dokumentu: Transfera.cz v novém funkčním období (2023+)

Rádi bychom si ujasnili priority a důležité akční kroky pro další období, proto prosíme o doplnění připomínek k návrhu dokumentu Transfera 2023+. Své připomínky zasílejte na adresu kancelar@transfera.cz.

Termíny do vašich kalendářů

st 13. 9. 2023

Zasedání členů spolku Transfera.cz | on-line

út 26. 9. 2023

Konference Pague.bio | Praha 

Mezinárodní konference Prague.bio je určena akademikům, investorům a zástupcům průmyslu, kteří se věnují vývoji nových léčiv, diagnostiky a dalším oblastem biotechnologií. Těšit se můžou na přednášky zástupců významných farmaceutických a diagnostických firem, na panelovou diskuzi se zahraničními investory i prezentaci nadějných biotechnologických projektů. Zástupcům průmyslu a investorům konference poskytne zajímavý prostor pro výměnu názorů a možnost navázání další spolupráce. Více info.

čt 19. – pá 20. 10. 2023

10. národní konference transferu technologií | Olomouc

út 21. – st 22. 11. 2023

Transfera Technology Day 2023 + svatomartinská husa | Rakvice 

Tradiční TT Day se uskuteční v listopadu na jižní Moravě a bude spojen s neformálním posezením k příležitosti svatomartinské husy v Rakvicích. Do soutěžní části již můžete přihlašovat projekty, výzva běží od 19. června do 10. září.

Přejeme všem hezké letní dny, zasloužený odpočinek a jménem představenstva spolku děkujeme za podporu a zájem o dění v transferové komunitě a těšíme se po prázdninách na setkání i další spolupráci.

TransferaInfo je pravidelný zpravodaj z dění v komunitě členů Transfera.cz. Do schránek vám přijde na konci každého měsíce (s výjimkou letních prázdnin). Uzavírka pro témata či podněty do příštího newsletteru je 24. září. Jakékoliv náměty posílejte na adresu kancelar@transfera.cz.

E-mail  transfera@transfera.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     LinkedIn     Twitter