TransferaInfo: shrnutí dění ve světě transferu

transfera.cz  |  NL květen /2024
16. 5. 2024, 13:28

Vážení členové a příznivci spolku Transfera.cz,

nejen v transferové komunitě stále rezonuje téma demise ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové. Spolek se k tomuto tématu opakovaně mediálně vyjadřoval, a reagovali jsme i vypsáním recesivního inzerátu na pracovní pozici nového ministra, který byl dále komentován v článku pro iDNES.

Situaci jsme intenzivně rozebírali na posledním jednání členů spolku, a přestože není příznivá, aktivity související s reformou transferu technologií, které jsme v rámci spolku započali, dokončíme a připravíme na vhodnou příležitost.

Věřme v dobré navázání spolupráce s novým ministrem!


Představenstvo spolku Transfera.cz

Nepřehlédněte

Transfera Technology DAY 2024 Výzva: PŘIHLAŠUJTE SVÉ PROJEKTY od 16. 5. do 15. 9. 2024!

Národní akce Transfera Technology Day již popáté propojí českou vědu s byznysovou komunitou, tentokrát opět v Praze v budově AV ČR na Národní třídě 3, v pondělí 2. 12. 2024.
Databáze spolku je nyní otevřena pro sběr soutěžních projektů.

DATABÁZE TECHNOLOGIÍ VÍCE INFO O VÝZVĚ

Hledá se téma 10. workshopu transferu v Olomouci!

V letošním roce pořádáme v Olomouci již 10. ročník workshopu transferu. Po 9. letech, kdy jsme témata vybírali my je možná na čase, abyste nám sami řekli, co by vás zajímalo a na co bychom měli zkusit sehnat zajímavé řečníky.


Abychom vás v tom nenechali samotné, přece jen s jedním tématem přicházíme a tím je podpora podnikání se zaměřením na studenty a vědecké pracovníky.

Podělte se s námi o vaše přání a tužby ve formuláři zde

Novinky z dění ve spolku

Pravidelné představování členů v rámci jednání členů spolku: CTT VŠB-TUO

Nikolas Mucha představil Centrum transferu technologií VŠB-TUO (CTT VŠB-TUO), které na univerzitě působí již 24 let. Mezi hlavní aktivity patří správa IPR, komercializace a také podpora podnikání. Za dobu své existence CTT VŠB-TUO prokázalo svou klíčovou úlohu při rozvoji businessového potenciálu univerzity, což je jedna z klíčových aktivit Strategického záměru VŠB-TUO 2021-2027.

Díky expertním službám CTT VŠB-TUO se v r. 2023 podařilo VŠB-TUO získat 4 Evropské patenty27 udělených patentů a užitných vzorů. V oblasti komercializace byl zaznamenám růst příjmů z licenčních smluv, který dosáhl více než trojnásobku oproti předcházejícímu roku.

V oblasti smluvního výzkumu zaujímá VŠB-TUO přední postavení mezi univerzitami v ČR. Smluvní výzkum v r. 2023 činil více jak 180 mil. Kč.

Již druhou dekádou podporuje VŠB-TUO startupové projekty a začínající podnikatele prostřednictvím Green Light akceleračního programu. Za deset let se do něj přihlásilo již 524 projektů a samotou Startup Show absolvovalo 80 z nich a přes 67 % účastníků akcelerátoru stále podniká. Program je realizován díky podpoře Moravskoslezského kraje a mnoha dalších podporovatelů.


Děkujeme Nikolasovi za představení aktivit  CTT VŠB-TUO!

Zlínský kraj posiluje aerospace, polovodiče a udržitelnost: Návrh aktualizace domén specializace

Platforma Zlinnovation, která sdružuje instituce napříč Zlínským krajem s cílem rozvíjet region v oblastech podnikání, inovací, vědy a výzkumu a jejímž členem je i Centrum transferu technologií UTB ve Zlíně, uspořádala v dubnu další setkání. Hlavním tématem jednání byl návrh aktualizace a upřesnění domén specializace Zlínského kraje s cílem zefektivnit podporu inovací a investic a posílit pozici regionu.

Mezi nově zařazené oblasti patří klíčové pilíře regionální ekonomiky, aerospace & defencepolovodiče & mikroelektronika. Tyto high-tech oblasti doplňují tradiční silné stránky Zlínského kraje, jako je strojírenství, inteligentní IT systémy, pokročilé polymery a kompozity či kreativní odvětví.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se aktivně zapojila do zpřesnění domény polymerů a navrhla rozšíření o téma materiálového výzkumu pro cirkulární ekonomiku. Tím zdůraznila důležitost udržitelnosti a zodpovědného přístupu k životnímu prostředí, čímž se tato oblast stává klíčovou součástí strategie rozvoje Zlínského kraje. Návrh na zpřesnění domén specializace bude v květnu předložen Zastupitelstvu Zlínského kraje ke schválení.


Více informací o platformě Zlinnovation zde 

Soutěž Start Your Business 2024 na MUNI zná své vítěze

Již počtvrté ocenila Masarykova univerzita nejlepší studentské projekty, které podpořila 480 tisíci korunami na jejich další rozvoj. Do letošního ročníku soutěže se registrovalo 34 týmů.

Více informací

Pravidelná jednání členů spolku

Děkujeme za váš zájem a účast na pravidelných jednáních spolku (obvykle 2. čtvrtek v měsíci od 10:00 hod.) a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

Pozvánky na zajímavé akce

Fórum pro města – akce zaměřená na inovace ve městech

ASTP konference 2024

Každoroční konference pořádaná evropskou transferovou asociací se v letošním roce koná ve dnech 22.–24. 5. 2024  ve španělské Seville. Kvalitní a nabitý program opět naplňuje řada mezinárodních hostů a řečníků. Program je rozdělen do sekcí s přednáškami, panelovými diskuzemi a komornějšími setkáními nad různými aktuálními tématy.

Více informací

CTT MU poprvé pořádá MUST Week na téma transferu technologií

Ve dnech 3. 6.–6. 6. 2024 přivítá Centrum pro transfer technologií MU zahraniční zástupce univerzit se zájmem o oblast transferu technologií (mezi přihlášenými univerzitami jsou aktuálně University of Pécs, University of Vic – Central University of Catalonia, Universität Ulm, Uniwersytet Opolski, Univerza na Primorskem, Bezmialem Vakif University). Během čtyřdenního programu bude účastníkům představen systém transferu technologií v ČR a moderní trendy v oboru, seznámí se s vybranými tématy z oblasti ochrany duševního vlastnictví, problematiky komercializace nebo zakládání spin-off společností. Prostor bude věnován i sdílení zkušeností a představení zajímavých transferových aktivit zahraničních univerzit. Program bude probíhat v anglickém jazyce.


Pokud máte zájem zúčastnit se programu a mít tak jedinečnou příležitost pro sdílení zkušeností se zahraničními transferovými centry, kontaktujte Ing. Petru Novákovou

Program Účastnický poplatek

Termíny do vašich kalendářů

st 22. 5.

Fórum ve městech

st 22. – pá 24. 5.

ASTP Annual Conference 2024 

po 3. – čt 6. 6.

MUST Week na téma transferu technologií 

čt 13. 6.

Jednání členů spolku

čt 19. 9.

10. workshop transferu v Olomouci

út 24. 9.

Prague.bio Conference 

po 2. 12.

Transfera Technology Day 2024 v Praze

TransferaInfo je pravidelný zpravodaj z dění v komunitě členů Transfera.cz. Do schránek vám přijde vždy týden po jednání členů spolku. Uzávěrka pro témata či podněty do příštího newsletteru je 14. června 2024 do 12:00. Jakékoliv náměty posílejte na adresu kancelar@transfera.cz.

E-mail  transfera@transfera.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     LinkedIn     Twitter