TransferaInfo: začátek nového roku ve světě transferu technologií

transfera.cz  |  NL leden/2023
31. 1. 2023, 10:47

Vážení členové spolku Transfera.cz,

dovolujeme si Vám zaslat tradiční transferový zpravodaj za první měsíc letošního roku. Zároveň připomínáme, že jsou stále otevřeny nominace do představenstva spolku Transfera.cz, nominační formuláře uzavíráme 31. 1. o půlnoci.

Pracujeme na aktualizaci PR strategie spolku na rok 2023

Na posledních jednáních PR skupiny jsme probrali možnosti komunikace a propagace našich témat do veřejného prostoru. Prostřednictvím aktualizace PR strategie se postupně formuje směřování Transfery na další rok. Naším úkolem je zaměřit se nejen na rozšiřování povědomí o transferu technologií a znalostí, ale především na propagaci výsledků transferu, jejich medializaci a propojování na firemní sektor. Směřování musí být účelné a užitečné pro členy spolku.

Pozvánka na členskou schůzi

Členská schůze (alias valná hromada spolku) je nejvyšší schvalovací orgán spolku, který se schází obvykle jednou za rok. Všichni členové jsou za tímto účelem zváni dne 21. 3. 2023 od 10:00 hodin do prostor Univerzity Karlovy Kampus Hybernská v Praze. Kromě volby nového představenstva spolku budeme schvalovat zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2022 a diskutovat a schvalovat agendy na rok 2023. Věříme, že se potkáme v co nejhojnějším počtu, samostatná pozvánka bude ještě odeslána.

Věda do praxe

Ve spolupráci s portálem Věda & výzkum jsou technologie z databáze Transfera.cz propagovány v seriálu Věda do praxe. Během ledna jste mohli číst tyto články:

Pro další možnosti propagace technologií z databáze kontaktujte hlavního správce databáze Petra Suchomela na adrese: petr.suchomel@upol.cz.

Masarykova univerzita díky účasti v TT Day 2020 komercializovala patent k technologii IVF

Přeshraniční spolupráce tří univerzit a jednoho start-upu umožní dostat do praxe novou technologii, která zvyšuje úspěšnost umělého oplodnění metodou IVF. Více info.

 

Co umí první spin-off z dílny VŠB-TUO

VŠB – Technická univerzita Ostrava má první spin-off společnost Autinno. Za jejím vznikem stojí výzkumníci z Fakulty elektrotechniky a informatiky. Její cíle přiblížil v rozhovoru jednatel Petr Šimoník.

 

Konference v Olomouci prezentovala nejúspěšnější Proof of Concept projekty

Celkem 11 úspěšných projektů se představilo v Olomouci v pátek 13. ledna při příležitosti ukončení projektu TA ČR GAMA 2 řešeného Vědeckotechnickým parkem UP. V uplynulých třech letech se podařilo komercializovat nápady z různých oblastí – od přírodních věd, přes medicínu, humanitní vědy až po pedagogiku a volnočasové aktivity.

Více informací

Nový kalendář na stránkách Transfera.cz

Vyslyšeli jsme žádosti členů a vytvořili jsme sdílený kalendář pro akce spolku a jeho členů. Najdete jej na webových stránkách pod záložkou Akce. Pokud byste měli jakoukoliv událost, kterou byste si přáli do kalendáře vložit, kontaktujte nás na adrese kancelar@transfera.cz.

Plán setkání

st 8. 2. 2023

Zasedání členů spolku | únor

Online zasedání členů spolku se uskuteční ve středu 8. února v 10 hodin prostřednictvím platformy MS Teams.

út 21. 3. 2023

Členská schůze | březen – volba představenstva

Každoroční členská schůze se uskuteční v úterý 21. března od 10 do 13 hodin v Praze (Kampus Hybernská).

Na programu bude:

  • zpráva o činnosti spolku,
  • zpráva o hospodaření spolku,
  • rozpočet na rok 2023,
  • plán činností spolku 2023,
  • volba představenstva.

Nominace do představenstva spolku

Na závěr připomínáme, že nominace do pokračujícího představenstva lze podávat do půlnoci 31. 1. 2023. Nominován může být pouze oficiálně zmocněný reprezentant instituce pro zastupování ve spolku Transfera.cz. 

Na příštím jednání členů spolku 8. 2. (online) budou mít nominovaní kandidáti příležitost představit své vize, cíle a ambice. Následná volba se uskuteční v rámci členské schůze dne 21. 3. 2023.

Nominační formulář

Důležité kontakty

Webové stránky Transfera.cz prošly od ledna důležitými úpravami. Podařilo se například získat bezpečnostní certifikaci pro stránku, dále jsme přistoupili k úpravám v seznamu členů spolku a přidali jsme společný kalendář.

Pokud byste měli jakékoliv podněty nebo doplnění týkající se webu, kontaktujte, prosím, Martinu Vidovou na adrese: vidova@ctt.muni.cz.

Pokud se vaše podněty týkají databáze technologií, směřujte je na Petra Suchomela na adrese: petr.suchomel@upol.cz.

TransferaInfo je pravidelný zpravodaj z dění v komunitě členů Transfera.cz. Do schránek vám přijde na konci každého měsíce. Uzavírka pro témata či podněty do newsletteru je vždy 24. den v měsíci. Jakékoliv náměty posílejte na adresu kancelar@transfera.cz.

E-mail  transfera@transfera.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     LinkedIn     Twitter