TransferaInfo: shrnutí dění ve světě transferu ke konci roku

transfera.cz  |  NL prosinec /2023
19. 12. 2023, 12:42

Vážení členové a příznivci spolku Transfera.cz,

ke konci roku jsme společně prožili již tradiční akci Transfera Technology Day, která měla opět obrovský úspěch. Všem dotčeným děkujeme za účast, spolupráci na programu i pozitivní naladění v průběhu celého dne. I díky vám mohly být oceněny nejlepší technologie s největším komerčním potenciálem tohoto roku.


Spolek Transfera.cz přeje všem svým členům a příznivcům transferu technologií poklidné vánoční svátky a těšíme se na spolupráci v roce 2024.
Představenstvo spolku Transfera.cz

Nepřehlédněte

Uskutečnil se 4. ročník Transfera Technology Day

Transfera Technology Day již počtvrté propojil českou vědu s byznysovou komunitou. Ve finálovém kole se představilo 12 technologií z 9 institucí, které byly prezentovány osobně původci nebo zástupci transferových kanceláří. Přehled všech registrovaných technologií naleznete v brožuře.

Odborná porota složená ze zástupců investorů i vědy posuzovala nejen inovativnost finálových nápadů, ale také jejich komerční potenciál. 
Gratulujeme vítězům TT DAY2023:
1. místo: AC-tive ENF – inovativní jehly pro elektroakupunkturu (Univerzita Palackého v Olomouci)
2. místo: Luciferázový reportérový systém s extrémně stabilním bioluminiscenčním signálem(typu glow) (Masarykova univerzita)
3. místo: Plně elektromagnetický ventil (Západočeská univerzita v Plzni)
Děkujeme všem partnerům a podporovatelům akce.
FOTKY PROMO VIDEO TISKOVÁ ZPRÁVA ZÁZNAM Z AKCE

11. národní konference transferu technologií a znalostí bude na jaře 2024

11. národní konferenci transferu plánuje uspořádat Vysoké učení technické v Brně, u příležitosti oslav svého 125. výročí, v termínu 9.–10. 4. 2024, kdy hlavním konferenčním dnem bude úterý 9. 4. 2024. Součástí tohoto ročníku by mělo být také představení reformy transferu technologií na národní úrovni. Akce se bude konat na Rektorátě VUT v Brně, Antonínská 1.

Cena Inovace roku 2023 – Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání České republiky vyhlašuje pravidelně již od roku 1996 prestižní soutěž o Cenu Inovace roku pod záštitou prezidenta republiky. Do této soutěže se v letošním roce podařilo přihlásit technologii z Fakulty zemědělské a technologické JU „Způsob přípravy černého česneku s antioxidační aktivitou a černý česnek připravený tímto způsobem“. Tato technologie byla vyhodnocena jako TOP 10 v rámci CENA INOVACE ROKU 2023, což je mimořádný úspěch. Za kolektiv původců technologie na slavnostním večeru představil a ocenění převzal dr. Jan Bedrníček spolu s vedoucí kanceláře transferu technologií.

VÍCE INFO

Plánovaná schůzka k TA ČR SIGMA Proof of Concept

V oblasti podpory transferu technologií byla vypsána veřejná soutěž TA ČR SIGMA Proof of Concept ve výzkumných organizacích.
Bližší informace najdete na webstránce TA ČR.


POZOR: Termín semináře k vypsané výzvě je plánován na 4. 1. 2024 od 9:00 na následujícím odkaze. Seminář povedou vedoucí projektové skupiny Růžena Štemberková a Petr Kubečka.

Prezentace a dotazník v rámci pracovní skupiny Profese transferář

V rámci zasedání členů spolku 13. 12. byl prezentován koncept vzdělávacího programu Transfera.cz. Prohlédněte si prezentaci a vyplňte laskavě dotazník do 15. 1. 2024.

DOTAZNÍK K VYPLNĚNÍ PREZENTACE KE STAŽENÍ

Novinky z dění ve spolku

Členský příspěvek Transfera.cz pro rok 2024

Výše členského příspěvku na další kalendářní rok zůstává stejná – 25 000 Kč.
Fakturovat se dá již nyní, stačí napsat na kancelar@transfera.cz.

Pravidelné setkávání členů spolku v roce 2024

Nově se budeme pravidelně setkávat každý druhý čtvrtek v měsíci. Před každým setkáním obdržíte pozvánku s programem do vašich e-mailových schránek.

Členská schůze spolku Transfera.cz

Termín členské schůze pro rok 2024 je stanoven na čtvrtek 22. 2. 2024 od 10:00 v Praze. Konkrétní místo bude upřesněno. 


POZOR: Nutná je účast zplnomocněných zástupců organizací pro schválení zprávy o činnosti a hospodaření loňského roku.

Zpracování podkladů pro ministryni Langšádlovou

Minulý týden z kanceláře spolku odešly zpracované podklady k tématům:

  • analýza k úbytku patentů v ČR
  • přehled aktivit v oblasti Podnikavosti v ČR (kraje, které dodaly) a současně hezký statistický přehled zapojení VŠ (celkem 15 škol)
  • reakce na autorský zákon

Současně jsou také v jednání připomínky k zákonu č. 130.


Všem děkujeme za spolupráci na tvorbě podkladů.

Z dalšího dění

Monitorovací výbor Interreg ČR – Bavorsko

Na konci listopadu, ve dnech 28. a 29.11.2023, proběhlo další zasedání Monitorovacího výboru Interreg ČR – Bavorsko, kde je za zástupce vysokých škol a akademie věd místopředsedkyně Trasnfera.cz R. Štemberková. V průběhu dvou velmi náročných dní proběhlo podrobné projednání celkem dvaceti projektů podaných ve druhém kole nového monitorovacího období v rámci pěti prioritních os. Zároveň členové výboru byli informování hostující zástupkyní z Bruselu, že byly započaty evaluační a přípravné práce na plánování dalšího Monitorovacího období 2027 plus.

Díky vědcům ze zlínské univerzity budou letadla bezpečnější

Vědci z Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vyvíjí polymerní materiály, které budou sloužit k výrobě bezpečnostních senzorů užívaných v leteckém průmyslu. Na rozdíl od senzorů z keramiky, které se dnes v letadlech běžně používají, budou lehčí a cenově dostupnější.

TISKOVÁ ZPRÁVA

TT DAY NA MU, tentokrát v jedinečných prostorách SIMU

Přijměte pozvání na tradiční setkání pracovníků a partnerů Masarykovy univerzity se zájmem o transfer technologií, tentokrát netradičně v prostorách Simulačního centra Lékařské fakulty MU. Akce se uskuteční 23. ledna 2024 od 15:00 do 18:00 a můžete se těšit na aktuální informace ze světa transferu technologií na Masarykově univerzitě, slavnostní inovační přípitek, komentovanou prohlídku prostor Simulačního centra i na setkání s týmem CTT v příjemné neformální atmosféře.

REGISTRACE A VÍCE INFO

Zájmy transferové komunity na evropské platformě RM ROADMAPPING

V rámci komunity EU ROADMAPPING proběhlo historicky první hlasování k prvnímu zpracovanému materiálu zaměřeného na ROZUMĚNÍ KRAJINĚ: NÁRODNÍ SÍTĚ A SDRUŽENÍ. Za Českou republiku byl dokument zpracován ambasadory Ladislavem Čočkem, Růženou Štemberkovou a Lenkou Chvojkovou. Do diskusí online na vytvořené platformě se zapojilo přibližně 1400 členů ve 40 komunitách zemí zapojených do plánu Roadmapping.


RM Roadmap je celoevropská komunita excelentních pracovníků v oblasti řízení výzkumu, která se během tří let spojila, aby definovala plán pro transferovou profesi.


V nadcházejících týdnech budou zveřejněny všechny konsensuální dokumenty, aby byla zaručena jejich dostupnost online. Dosud bylo shromážděno 33 konsensuálních dokumentů. Dalším zpracovávaným a připravovaným tématem je "Kdo jsou výzkumní manažeři / dovednosti a kompetence". Tento dokument by měl být zpracován a představen do března 2024.

Termíny do vašich kalendářů

čt 4. 1.

Seminář k výzvě TA ČR Sigma 

Seminář od 9:00 povedou vedoucí projektové skupiny Růžena Štemberková a Petr Kubečka.

út 23. 1.

TT DAY CTT MU

Centrum pro transfer technologií MU si vás dovoluje pozvat na speciální den otevřených dveří TT Day, který tentokrát proběhne v prostorách Simulačního centra Lékařské fakulty MU. Více info bude postupně zveřejňováno zde.

čt 22. 2.

Členská schůze spolku Transfera.cz

Termín členské schůze pro rok 2024 je stanoven na čtvrtek 22. 2. 2024 od 10:00 v Praze. Konkrétní místo bude upřesněno.

čt 14. 3.

Pravidelné jednání členů spolku

Nově se budeme pravidelně setkávat každý druhý čtvrtek v měsíci v 10:00. Před každým setkáním obdržíte pozvánku s programem do vašich e-mailových schránek.

út 9. – st 10. 4.

11. národní konference transferu 

Zveme vás na 11. ročník národní konference transferu, kterou ve spolupráci se spolkem Transfera.cz pořádá VUT v Brně. Více informací bude postupně zveřejňováno na webových stránkách spolku.

TransferaInfo je pravidelný zpravodaj z dění v komunitě členů Transfera.cz. Do schránek vám přijde vždy týden po jednání členů spolku. Uzávěrka pro témata či podněty do příštího newsletteru je 15. března 2024 do 12:00. V případě neodkladných sdělení vše posílejte na adresu kancelar@transfera.cz.

E-mail  transfera@transfera.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     LinkedIn     Twitter