ctt.muni.cz  |  1. 7. 2021, 12:12

Slavnostní zahájení činnosti Spin-off platformy MUNI

"Výsledků výzkumu, které se dokáží uplatnit v praxi, si Masarykova univerzita velmi váží a spin-off společností, které se z nich rodí, si považuje ještě více. I když spin-off společnosti dále žijí vlastními životy,  má jim Masarykova univerzita stále co nabídnout. Proto zakládáme Spin-off platformu MUNI - prostor pro sdílení zkušeností a příležitostí a místo pro nová partnerství a spolupráce."

Eva Janouškovcová

ředitelka Centra pro transfer technologií MU

Save the Date

Slavnostní zahájení činnosti spin-off platformy MUNI se uskuteční v pondělí 20. 9. 2021 v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity od 15.30 hodin.

Více o spin-off platformě naleznete zde.

 

© 2022
Masarykova univerzita