EUCA - InVEst

Cílem projektu Investing in Enterpreneurial Universities in Caucasus and Central Asia (zkráceně EUCA – InVEst) je zlepšit spolupráci vysokých škol a podnikatelské sféry v Gruzii a Kyrgyzstánu a posílit roli tamních vysokoškolských zařízení jako aktivních institucí, které přispívají k socioekonomickému rozvoji země.


Mezi konkrétní cíle projektu patří:

  1. Vytvoření nebo posílení transferových pracovišť, která tvoří mosty mezi komerčními podniky a vysokými školami.
  2. Posílení dovedností a znalostí zaměstnanců, kteří mají na transferových pracovištích na starosti podporu podnikání.
  3. Navržení intenzivního tréninkového programu pro profesory a pedagogy, kteří chtějí integrovat efektivní a nové metody výuky podnikání v jednotlivých kurzech.
  4. Realizace pilotních činností organizovaných transferovými pracovišti.
  5. Vytvoření sítě odborníků na podporu podnikání v cílových zemích.

Partnery projektu ze zemí EU jsou: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (koordinátor), Glasgow Caledonian, KSU, VUB, USC a Masarykova univerzita.

Partnery v Gruzii jsou: ISU, Caucasus University, Georgian Agrarian University, Bank of Georgia University, Georgian Innovation and Technology Agency, Georgian Business Association.

Partnery v Kyrgyzstánu jsou: University of Economics and Entrepreneurship in Jalal-Abad, Kyrgyz Economic University, Attat-Tul University, Issyk-kul State University, Ednet.

Více informací naleznete na webu projektu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info