OP VVV – Rozvoj komercializace výsledků VaV Masarykovy univerzity

Projekt rozvíjí existující celouniverzitní systém transferu technologií. S ohledem na aktuální potřeby Masarykovy univerzity zvyšuje efektivitu přenosu znalostí a výsledků VaV do praxe a posiluje spolupráci s aplikační sférou. Projekt rozvíjí transfer technologií "zezdola" při zohlednění vnitřního prostředí konkrétních fakult a oborových specifik. Projekt zlepšuje připravenost Masarykovy univerzity ke komercializaci a aplikačním spolupracím.


Projekt má tři související cíle:


Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000632
Program, výzva: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 2, výzva č. 02_16_014 pro Budování expertních kapacit - transfer technologií, v prioritní ose 2 OP
Celková výše dotace: 25,4 mil. Kč
Doba realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2021
Hlavní manažer projektu: RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info