Spin-off platforma MUNI

Vize 

Vznikající Spin-off platforma vytvoří kontaktní a komunikační prostředí, které propojí spin-offy MU a univerzitu. Navzájem si toho totiž mohou mnoho nabídnout. Propojení pomocí platformy umožní rozvoj všech jejích členů, umožní užší spolupráci a efektivnější podporu transferu technologií a komercializace.

 

Členové 

Členem platformy se může stát spin-off MU na základě svého vzniku nebo udělením statusu spin-off společnosti.

 

Zahájení činnosti

Spin-off platforma MUNI zahájí svou činnost v září 2021.

 

Eva Janouškovcová

„Výsledků výzkumu, které se dokáží uplatnit v praxi, si Masarykova univerzita velmi váží a spin-off společností, které se z nich rodí, si považuje ještě více. I když spin-off společnosti dále žijí vlastními životy, má jim Masarykova univerzita stále co nabídnout. Proto zakládáme Spin-off platformu MUNI - prostor pro sdílení zkušeností a příležitostí a místo pro nová partnerství a spolupráce.“

Eva Janouškovcová
ředitelka Centra pro transfer technologií MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info