Sada pro neinvazivní diagnostiku karcinomu močového měchýře na bázi močových mikroRNA

Oblast: Molekulární diagnostika

Popis

Předkládaným řešením je diagnostická sada pro detekci močových mikroRNA umožňujících neinvazivní detekci karcinomu močového měchýře.

Uroteliální karcinom močového měchýře představuje nejčastější nádorové onemocnění močového traktu. Celosvětově zaujímá čtvrté místo mezi mužskými a deváté místo mezi ženskými malignitami a vyznačuje se vysokou frekvencí recidiv primárního tumoru pozorovaných až u 70 % pacientů, kdy asi 20 % z těchto tumorů představuje obtížně léčitelné a vysoce agresivní nádorové onemocnění.

Předkládaná diagnostická sada umožňuje specifický a senzitivní záchyt pacientů s karcinomem močového měchýře na základě kvantitativní analýzy hladin exprese konkrétních mikroRNA v močovém supernatantu pacientů s karcinomem močového měchýře, které jsou stanoveny metodou kvantitativní real-time PCR.  Hladiny exprese konkrétních mikroRNA v moči jsou významně změněny (zvýšeny) u pacientů s karcinomem močového měchýře ve srovnání se zdravými kontrolami, i ve srovnání s pacienty s renálním karcinomem. Stanovení diagnostických hladin exprese těchto mikroRNA pak umožňuje odlišit pacienty s karcinomem močového měchýře od zdravých jedinců, ale také od pacientů s jiným nádorovým onemocnění močových cest, a to bez nutnosti invazivního cystoskopického vyšetření.

Komerční využití

Současné diagnostické metody (cystoskopie s cytologií moče, vylučovací urografie) jsou diskomfortní, časově a finančně náročné a v případě cystoskopie invazivní. V případech, kdy je ložisko karcinomu příliš malé, nebo jedná-li se o karcinom in situ (CIS) však cystoskopie neumožní dosažení definitivní diagnózy. Dostačující senzitivita není dosažena ani cytologií moči, která je standardní metodou neinvazivní části vyšetřovacího postupu při prvozáchytu i následném sledování pacientů s karcinomem močového měchýře. V posledních letech se mnoho studií zaměřilo na hodnocení molekulárních močových markerů. Mnoho těchto testů má vyšší senzitivitu pro detekci karcinomu močového měchýře než konvenční cytologie, ale specificita je o mnoho nižší. Falešná pozitivita těchto testů může vést k nadbytečným invazivním vyšetřením a biopsiím močového měchýře.

Diagnostika podle předkládané metody umožňuje odlišit pacienty s karcinomem močového měchýře od zdravých jedinců, ale také od pacientů s jiným nádorovým onemocnění močových cest, a to bez nutnosti invazivního vyšetření. 

Status IP ochrany

Užitný vzor v ČR

Máte o tuto technologii zájem? Kontaktujte nás!


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info