Predikce klinické odpovědi pacientů s epilepsií na stimulaci vágového nervu

Oblast: Neurologie | Prognostika | Nové léčebné postupy

Popis 

Vynálezem je neinvazivní prognostická metoda pro pacienty trpící epilepsií, která vychází z analýzy dat z rutinního paraklinického vyšetření pacientů s epilepsií (standardní EEG záznam), proto nedochází k žádné zvýšené zátěži pacienta při vyšetřování. Tato metoda umožňuje s vysokou spolehlivostí předpovědět, zda pacienti budou patřit ke skupině tzv. budoucích respondérů nebo nerespondérů, tedy pacientů citlivých vůči stimulaci vágového nervu (VNS) nebo na tuto terapii nereagujících.

Pacientům s farmakorezistentní epilepsií může být v rámci léčby implantován stimulátor k chronické stimulaci vagového nervu (VNS). Cca u 50 % pacientů má VNS dobrý efekt, dojde k významnému snížení frekvence záchvatů (o minimálně 50 % a více) a pacienti jsou hodnoceni jako respondéři. U zbylých 50 % pacientů nemá vagový stimulátor významný efekt, tito pacienti jsou hodnocení jako nerespondéři. V současnosti není možné na základě předoperačních dat odlišit budoucí respondéry a nerespondéry. 

Komerční využití 

Výhody pro respondéry i nerespondéry jsou zřejmé: pacienti necitliví vůči VNS by nemuseli podstoupit nepohodlný a komplikovaný chirurgický zákrok, který by jim neposkytl žádný užitek, a více pacientů citlivých vůči VNS by mohlo získat správnou léčbu, která by jim pomohla, a u kterých by tyto operace byly oprávněné. Identifikovaný postup tak snižuje jak zátěž pacienta "zbytečnými" chirurgickými zákroky (spjatými s implantací a následným nutným odstraněním VNS), tak dochází současně k významné úspoře finančních nákladů pro zdravotní systém.

Metoda je vhodná pro výrobce EEG zařízení.

Status IP ochrany

Platné patenty na území DE, CH, FR, GB a BE

Máte o tuto technologii zájem? Kontaktujte nás!


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info