Způsob absolutní kvantifikace exprese miRNA, zejména miR-34a a/nebo miR-150, a jeho použití v diagnostice a prognostice B-buněčných malignit

Oblast: Diagnostika a prognostika | Molekulární medicína 

Popis

Chronická lymfocytární leukémie (B-CLL) patří mezi nejčastější leukémie u dospělých lidí. Prognóza této nemoci a reakce na léčbu je ale u každého nemocného velmi rozdílná. Předkládaná patentovaná metoda může lékařům pomoci částečně předpovědět, zda budou pacienti na konkrétní terapii reagovat a jak.

U některých typů leukémií (např. CLL) se začnou nekontrolovaně množit B-lymfocyty, což jsou buňky imunitního systému běžně zodpovědné za ochranu před infekcí. Infekci rozeznávají B-lymfocyty pomocí takzvaných B-buněčných receptorů na svém povrchu, které při setkání s infekcí dají buňce signál k namnožení nových buněk bojujících proti infekci. Právě nesprávná regulace této signální dráhy způsobuje vznik leukémie. Některé moderní léky jsou založené na jejím blokování.

Vědci z MU popsali, že aktivitu této signální dráhy řídí molekuly microRNA. Patentovaná metoda je založena na qRT-PCR a využívá stanovení miR-34a a miR-150 jako biomarkerů pro odpověď na léčbu a určení prognózy pacientů. Metodou byly taktéž stanoveny přesné referenční hodnoty spojené se správnou versus chybnou prognózou/odpovědí na terapii.

Komerční využití

Aplikace vynálezu směřuje do oblasti in vitro diagnostiky CLL a dalších B-buněčných malignit, prognostiky CLL a predikci léčebné odpovědi CLL pacientů a pacientů s B-buněčnými malignitami v biologickém vzorku odebraném z těla pacienta. Jako tento biologický vzorek může sloužit například vzorek periferní krve, plasmy, séra, moči, nebo slin.

Pomocí sledování změny hladin vybraných microRNA lze také sledovat  průběh progrese onemocnění a odhalit tak pacienty s potenciálně agresivním onemocněním ještě před plnou manifestací průvodních znaků.

Status IP ochrany 

Patent v ČR

Máte o tuto technologii zájem? Kontaktujte nás!


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info