Imobilizovaný katalytický systém pro oxidaci pyridinu a jeho derivátů na pyridin-1-oxidy peroxidem vodíku a způsob jeho přípravy

Oblast: Organická chemie | Zelená chemie

Popis

Předmětem vynálezu je nový imobilizovaný katalytický systém pro oxidaci pyridinů a jejich metyl-derivátů na odpovídající pyridin-1-oxidy peroxidem vodíku. Tyto mají široké využití v průmyslu farmaceutickém a chemickém (pesticidy, stimulátory růstu aj.).

Invence je založena na levném a snadno připravitelném imobilizovaném katalytickém systému, který vychází z heterooxopolyaniontů (HOPA) a komerčně dostupných anexů (levných syntetických pryskyřic využívaných ke změkčování vody v úpravnách). Oxidační proces s uvedeným katalytickým systémem pak probíhá ve vodném roztoku pyrimidinu bez dalších aditiv a pomocných látek při teplotách 25°C – 70°C a za atmosférického tlaku s vysokou selektivitou a vysokými výtěžky reakcí při výrazném zkrácení reakční doby. Syntéza probíhá v nekyselém prostředí, což markantně usnadňuje izolaci produktů přímo jako volných bází pouhým odpařením vody, která je fakticky jediným odpadem. Předmětem vynálezu je dále způsob přípravy diskutovaného katalytického systému.

Komerční využití

Předkládané katalytické systémy jsou založeny na levných a snadno dostupných průmyslových pryskyřicích. Velkou výhodou popsaného systému imobilizovaných katalyzátorů je jejich snadná separace a opakované použití bez zřetelné ztráty jejich aktivity, což snižuje energetickou zátěž a tím i ekonomické náklady a environmentální dopady. Řešení tím splňuje kritéria tzv. udržitelné chemie.

Status IP ochrany

Patent ČR

Máte o tuto technologii zájem? Kontaktujte nás!


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info