Iontově imobilizované katalyzátory pro aktivace elektrofilů, způsob jejich výroby a použití

Oblast: Organická chemie | Zelená chemie

Popis

Předmětem předkládaného vynálezu jsou nové a levné katalyzátory pro aktivace elektrofilních reagentů, které mají široké využití ve výrobě chemických specialit s vysokou přidanou hodnotou a celé řady farmaceutických meziproduktů, které jsou vyráběny reakcemi nukleofilních substrátů s elektrofily.

Invence spočívá v novém způsobu imobilizace analogů N,N-dimethyl-4-aminopyridinu (DMAP) pro aktivace elektrofilních reagentů, a to iontovou vazbou mezi nabitým koncem piperazinové části molekuly a obráceně nabitým strukturním fragmentem v organickém polymerním ionexu. Iontový způsob imobilizace na ionexech vyniká vysokou flexibilitou katalytické částice, což zajišťuje její výrazně vyšší katalytickou aktivitu ve srovnání s kovalentně imobilizovanými analogy DMAP a v řadě případů i ve srovnání s neimobilizovaným DMAP.

Katalyzátory mají široké použití v celé řadě syntéz, ve kterých aktivují elektrofilní reagenty pro jejich zavedení na nukleofilní centra v substrátech, nebo fungují jako ligandy pro imobilizaci d-kovů pro reakce, jako jsou vytváření C-C, C-N, N-N, S-S vazeb, dále při oxidačně redukčních procesech na substrátech apod., a to již za velmi mírných podmínek. Alternativně může přítomný ionex fungovat také jako imobilizovaný pufr.

Komerční využití

Výhodami popsaných katalyzátorů jsou nízké náklady na použitý průmyslový slabě kyselý organický katex, což jsou pryskyřice na průmyslové změkčování vody, a dále skutečnost, že imobilizovaný katalyzátor lze snadno separovat z reakčních směsí a opakovaně použít pro daný účel bez výrazné ztráty jeho aktivity, což při použití v syntézách dále snižuje ekonomické náklady a environmentální zátěž.

Status IP ochrany

Patent ČR

Máte o tuto technologii zájem? Kontaktujte nás!


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info