Katalyzátor pro chemické syntézy na bázi komplexu kovu a způsob jeho přípravy

Oblast: Organická chemie | Zelená chemie

Popis

Předkládané katalytické systémy pro chemické syntézy jsou založeny na levných a snadno dostupných průmyslových pryskyřicích. Na ně se sorbují soli nebo komplexy d-kovů, přičemž vodným roztokem kationtů kovů nebo jejich komplexů mohou být také odpadní vody z chemických procesů upravujících povrch kovových předmětů, jako jsou galvanizační, barvící, eloxovací a podobné procesy, při nichž se využívají d-kovy.

Vynález spočívá v sofistikované aplikaci levných průmyslových pryskyřic používaných k průmyslovému změkčování vody (slabě kyselých karboxylátových katexů) jako katalytických nosičů, které s d-kovy (Cu, Zn, Al, Fe, Co, Ni, Cr, Mn, Ag, Au, Sm, Ce), vytvářejí vysoce stabilní katalytické systémy. Tyto katalyzátory jsou použitelné zejména pro chemické syntézy, při kterých dochází selektivně k vytváření požadovaných C-C, C-N, N-N či S-S vazeb s vysokými výtěžky takových produktů. Vynález dále zahrnuje způsob přípravy katalyzátorů, kdy se na katex chemisorbuje d-kov ve formě soli nebo komplexu d-kovu. Chemisorpce se provádí při teplotě v rozmezí 20 až 30 °C, a vzniklé katalytické systémy jsou stabilní, což zabraňuje vymývání d-kovů do reakčního média při zachování vysoké katalytické aktivity těchto nových imobilizovaných systémů.

Komerční využití

Podobné neimobilizované systémy na bázi komplexů d-kovů jsou běžně používány při syntetických procesech v roztocích reakčních směsí, z nichž jsou po reakci separovány a končí v odpadech. Při použití imobilizovaných katalyzátorů je výhodou jejich snadná separace a opakované použití bez výrazné ztráty jeho aktivity, což při použití v syntézách snižuje náklady a environmentální zátěž. Řešení tím splňuje kritéria tzv. udržitelné chemie.

Status IP ochrany

Patent ČR

Máte o tuto technologii zájem? Kontaktujte nás!


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info