Způsob plazmové úpravy vnitřního a/nebo vnějšího povrchu dutého elektricky nevodivého tělesa a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Oblast: Medicína | Plazmové úpravy

Popis

V technické praxi je často potřebné upravit vlastnosti vnějších a vnitřních povrchů dutých těles (vyrobených např. ze skla, keramiky nebo polymerních materiálů) za účelem získání požadovaných povrchových vlastností pro jejich konečné použití (např. hydrofilnost nebo hydrofóbnost, biokompatibilitu, antimikrobiální vlastnosti, propustnost povrchu pro plyny a kapaliny apod.).

Předkládaná metoda takové ošetření nabízí, a to za využití elektrického plazmatu generovaného za atmosférického tlaku. Vynálezem je způsob, kterým lze pomocí plazmové úpravy rovnoměrně a snadno ošetřit dlouhá dutá elektricky nevodivá tělesa na jejich vnitřním i vnějším povrchu a tím upravit jejich povrchové vlastnosti.

Komerční využití

Zařízení pro plazmovou úpravu vnějšího a vnitřního povrchu elektricky nevodivého dutého tělesa nalezne uplatnění především ve výrobních procesech a v technické praxi, kde je často potřebné upravit vlastnosti vnějších a vnitřních povrchů produktů (např. hadice, trubice, láhve, nádoby, zkumavky a kyvety, dutá vlákna a kapiláry, katetry a podobné duté nástroje a pomůcky používané v medicíně, jako jsou krevní sáčky a podobné kontejnery pro medicínské použití), za účelem získání požadovaných povrchových vlastností pro jejich konečné použití (např. hydrofilnost nebo hydrofóbnost, biokompatibilita, antimikrobiální vlastnosti, elektrická vodivost, propustnost povrchu pro plyny a kapaliny, sorpční vlastnosti, adheze).

Pro jejich povrchové úpravy se v současnosti obvykle používají tzv. mokré metody s využitím kapalných rozpouštědel a agresivních roztoků kyselin a zásad. Naše metoda se využití těchto látek vyhýbá. Zpracování je bez nevýhod spojených s použitím těžké chemie (jako je např. toxický odpad), úprava probíhá za použití elektrické plazmy generované při atmosférickém tlaku z povrchu kapaliny. Výhoda použití elektricky vodivé kapaliny spočívá v tom, že nedochází k korozi a erodování elektrod. Plazmová povrchová úprava je rychlá a homogenní.

Status IP ochrany

Patent v ČR, Singapuru a USA, Evropský patent validovaný v Německu, Francii, Velké Británii, Irsku, Itálii a Švýcarsku.

Máte o tuto technologii zájem? Kontaktujte nás!


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info