Způsob výroby ethandinitrilu oxidací kyanovodíku

Oblast: Organická chemie | Zelená chemie

Popis

Ethandinitril neboli dikyan má velmi široké aplikační spektrum. Je využíván jako svařovací médium, používán v organické syntéze pro meziprodukty farmaceutického a agrochemického průmyslu, aplikován je jako raketové palivo a dále jako vysoce čistý pro přípravu polymerů ethandinitrilu (parakyan) v nanotechnologiích na polymerní polovodičové vrstvy či jako fumigační přípravek v zemědělství.

Vynálezem je nový způsob výroby ethandinitrilu (CN)2 z kyanovodíku HCN jeho oxidací na katalytickém systému Fe m+ /Cu n+ imobilizovaném na polymerním organickém katexu, ve kterém m+ nabývá hodnot 2 nebo 3, n+ pak hodnot 1 nebo 2. Reakce za použití imobilizovaného heterogenního katalyzátoru je pomalejší a není třeba ji chladit, optimální teplotní režim je 50 °C.

Komerční využití

Přínosem vynálezu oproti stávajícím technologiím je náhrada homogenního katalyzátoru imobilizovaným heterogenním katalytickým systémem. Dalšími výhodami jsou snazší úprava reakční směsi v průběhu procesu, zejména odstraňování odpadní vody a heterogenního systému katalyzátoru, a nepřítomnost iontů kovů z katalyzátoru v odpadní vodě. Svým pojetím tento katalytický systém a způsob výroby ethandinitrilu splňuje kritéria tzv. "zelené chemie". 

Status IP ochrany

Patent ČR a Austrálie

Máte o tuto technologii zájem? Kontaktujte nás!


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info