CS | EN

Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity (CTT) bylo založeno v roce 2005 s jednoznačným posláním: podporovat uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi, budovat mosty mezi akademickou a soukromou sférou, nastavovat podmínky pro transfer technologií a znalostí, chránit a spravovat duševní vlastnictví MU a poskytovat vědcům i firmám profesionální podporu a servis ve všech souvisejících oblastech.

Tým CTT je tvořen business development manažery, projektovými manažery, právníky a ekonomicko-administrativním zázemím. Portfoliem svých služeb tito specialisté oslovují jak vědce MU, tak komerční firmy. Jaké jsou základní úkoly pracoviště?

  • primární kontaktní místo Masarykovy univerzity pro firmy
  • zprostředkování spolupráce akademické a podnikatelské sféry
  • podpora uplatnění výsledků výzkumu v praxi
  • ochrana a správa duševního vlastnictví
  • propagace výzkumných aktivit Masarykovy univerzity
  • vzdělávání a poradenství v oblasti transferu technologií a duševního vlastnictví
Patenty _vystava _2

Více informací o transferu technologií na Masarykově univerzitě se dozvíte z brožury CTT. Příslušnou jazykovou verzi otevřete kliknutím na obrázek.

Brozura _cz _cover Brozura _en _cover
               Česká verze brožury               Anglická verze brožury