ctt.muni.cz  |  14. 3. 2024, 7:17

Interface | CTT | Masarykova univerzita | březen 2024

Vážení kolegové
a partneři, milí čtenáři, 

posíláme vám další dávku novinek, pozvánek a informací z Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity.

Rok 2024 jsme začali úspěšně speciálním dnem otevřených dveří našeho centra v unikátních prostorech Simulačního centra Lékařské fakulty MU. Spin-off MU CasInvent Pharma získal od investorů 1,6 milionu EUR na další podporu vývoje inhibitorů a byla uzavřena již 7. licenční smlouva ke společnému vynálezu MU a spin-off Enantis s globální společností z oblasti Life Sciences. V rámci agendy podnikavosti se registrovalo 34 studentských týmů do soutěže Start Your Business a na Antarktidu jsme vyslali další produkt a technologii k testování.

Tým CTT MU

 

Výběr toho nejlepšího, co se podařilo

Spin-off MU CasInvent Pharma získal 1,6 milionu EUR na další podporu vývoje inhibitorů

Spin-off Masarykovy univerzity CasInvent Pharma, který se věnuje vývoji sloučenin s protinádorovými vlastnostmi, úspěšně uzavřel investiční kolo Pre-Series A. Zúčastnili se ho jak stávající, tak i noví investoři, kteří do firmy dohromady vložili dalších 1,6 milionů EUR. Současný syndikát investorů tvoří investiční fondy i&i Biotech Fund a KHAN I, bio-inovační centrum i&i Prague, Nadace rodiny Holečkových a společnost BIOINVESTIMED a.s.

VÍCE INFO

CTT uspořádalo speciální den otevřených dveří TT DAY CTT v SIMU

Téměř stovku zaměstnanců MU a partnerů CTT jsme přivítali v úterý 23. ledna na speciálním dni otevřených dveří našeho centra, tentokrát v jedinečných prostorách Simulačního centra LF MU. Po prezentacích proběhl slavnostní inovační přípitek stávající ředitelky CTT Evy Janouškovcové a děkana LF MU Martina Repka, který poukázal na důležitost transferu technologií pro MU i Lékařskou fakultu a přiblížil výjimečnost Simulačního centra LF MU.

VÍCE INFO

Článek o projektu Testováno v Antarktidě publikoval švýcarský PolarJournal

PolarJournal zaměřený na novinky a informace z polárních oblastí se věnuje využití ochranné známky Testováno v Antarktidě. Tu může MU udělit technologiím či výrobkům, které byly testovány a obstály v extrémních podmínkách na České vědecké stanici J. G. Mendela v Antarktidě.

VÍCE INFO
 

Došlo k uzavření v pořadí již 7. licenční smlouvy ke společnému vynálezu MU a spin-off Enantis

Společnost Enantis vznikla jako první biotechnologický spin-off MU v roce 2006 a poskytuje jedinečné služby optimalizace proteinů a vývoje nových produktů chytrých proteinů. Licenční smlouva byla uzavřena s globální společností nabízející produkty pro oblast Life Sciences (podmínky licenční smlouvy neumožňují zveřejnit název společnosti). Společný vynález se týká fibroblastových růstových faktorů. MU má na vynálezu 80% podíl.

VÍCE O SPIN-OFF MU

Do 4. ročníku soutěže Start Your Business se zaregistrovalo 34 týmů z 9 fakult MU

Na základě kvality zpracovaných projektových přihlášek a motivačních videí se odborná komise rozhodla do prvního kola soutěže poslat 18 týmů,  které byly složeny ze studentů od  bakalářského až po Ph.D. studium. První prezentační den se uskutečnil ve středu 28. února 2024 v prostorách CTT za přítomnosti partnerů (Dendis Capital a V# Venture Studio), JIC a zástupců MU. Komise rozhodla do 2. kola soutěže poslat 10 týmů, které nyní obdrží 10 tis. Kč pro další rozvoj nápadu.

VÍCE INFO

Ředitelka CTT poskytla rozhovor o transferu technologií pro časopis Ekonom

V únorovém vydání časopisu Ekonom nastínila ředitelka CTT Eva Janouškovcová svůj pohled na transfer technologií, českou vědu a připravovanou reformu transferu. Prostor byl věnován i aktivitám Masarykovy univerzity a aktuálnímu nastavení VŠ studentů. 

VÍCE INFO

Masarykova univerzita získala další dva patenty

Masarykova univerzita získala další ochranu pro své duševní vlastnictví:
  • 19. 12. 2023 byl udělen indický patent IN 485239 na vynález „Thermostable FGF2 polypeptide, use thereof“
  • 29. 12. 2023 byl udělen čínský patent CN111936496 na vynález „4-(1H-imidazol-5-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridines for use in the treatment of leukaemias, lymphomas and solid tumors“

Z dalšího dění na CTT

CTT poprvé pořádá MUST Week na téma transferu technologií

V prvním červnovém týdnu CTT přivítá zahraniční zástupce univerzit se zájmem o oblast transferu technologií. Během čtyřdenního programu jim bude představen systém transferu technologií v ČR a moderní trendy v oboru, seznámí se s vybranými tématy z oblastí ochrany duševního vlastnictví, problematiky komercializace nebo zakládání spin-off. Prostor bude i pro sdílení zkušeností napříč účastníky. V případě zájmu o více informací k programu nebo o možnosti účasti kontaktujte Ing. Petru Novákovou (novakova@ctt.muni.cz).

Studenti ESF začínají pracovat s reálnými transferovými případy

Dlouhodobě plánovaná užší spolupráce s fakultami získává konkrétní obrysy. Studenti Ekonomicko-správní fakulty MU v rámci svých závěrečných (bakalářských i diplomových) prací mají nově možnost zpracovávat reálné transferové případy ve spolupráci s CTT. Vyhotovené analýzy tak budou mít přímý dopad a pomohou k uplatnění výsledků výzkumu na Masarykově univerzitě v praxi. Role CTT je konzultační a propojí studenty s původci technologií.

Do Antarktidy zamířila 20. expedice MU a s ní i nový produkt a technologie k testování

Vědecký tým Masarykovy univerzity vyrazil 24. ledna 2024 na ostrov Jamese Rosse v Antarktidě. Tentokrát s sebou členové vědecké expedice vezou produkty EquiRay, které budou nosičem k testování SUNFIBRE® technologie od společnosti SCILIF s.r.o., jedinečnému systému aktivního svícení z optických vláken. Ochranu proti nepříznivým vlivům polárníkům poskytnou ponožky Svarog společnosti NORTHMAN OUTDOOR s.r.o. Pavel Kapler, manažer Českého antarktického výzkumného programu, vám poodhalí zajímavosti o výpravě v reportáži Studia 6 (v čase 12:45).

Více o testování v Antarktidě Více o letošní expedici

CTT se aktivně zúčastnilo setkání pracovní skupiny EDUC ve Francii

Na přelomu ledna a února se ředitelka CTT Eva Janouškovcová společně s manažerkou projektu EDUC na CTT Hanou Půstovou zúčastnily setkání pracovní skupiny pro řešení Tasku 3.2 (Benchmark and develop partners' knowledge transfer eco-systems) mezinárodního projektu European Digital UniverCity – Building the bridging alliance (EDUC II), kterého je Masarykova univerzita součástí. V rámci setkání byly představeny aktivity jednotlivých univerzit v oblasti transferu technologií a znalostí, zapojení dalších partnerů do inovačních ekosystémů a jiné činnosti. Diskutovány byly oblasti, na které je vhodné se z pohledu zlepšení zhodnocování znalostí univerzit zaměřit, jaké využít nástroje a jakých cílů dosáhnout.

Bývalý ředitel CTT převzal za dlouhodobý vědecký přínos zlatou medaili Masarykovy univerzity

V rámci oslav 105. výročí založení Masarykovy univerzity byl zlatou medailí oceněn prof. Jan Slovák, zakladatel a bývalý ředitel Centra pro transfer technologií. V čele CTT stál v letech 2006–2011, jako prorektor pro strategii a rozvoj v letech 2004–2005 významně přispěl k realizaci výstavby kampusu v Bohunicích. Působil také jako děkan Přírodovědecké fakulty MU nebo ředitel Ústavu matematiky a statistiky PřF.

Pozvánky na zajímavé akce

Přijměte pozvání na 11. národní konferenci transferu, konanou pod záštitou spolku Transfera.cz, jehož předsedkyní je ředitelka CTT Eva Janouškovcová. Hlavním tématem bude reforma transferu znalostí v České republice a akce tak tematicky navazuje na "Konferenci k představení reformy transferu znalostí", která se uskutečnila 25. ledna 2024 v Praze za účasti premiéra Petra Fialy a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové. Ta bude na konferenci osobně přítomna.

VÍCE INFO REGISTRACE

út 23. 4.

Workshop: Jak pracovat s nápadem a zaujmout investora? 

Zajímá vás, jak pracovat s nápadem tak, aby zaujal investory? Chcete znát pohled někoho, kdo investuje do start-upů v rané fázi vývoje? Máte v hlavě vlastní nápad a chcete zjistit, jak ho správně validovat? Workshop povede člen odborné komise soutěže Start Your Business Jakub Losenický z V# Venture Studia!

 

st 15. 5.

Slavnostní ocenění projektů 4. ročníku soutěže Start Your Business

Nejúspěšnější projekty 4. ročníku soutěže studentských nápadů budou oceněny 15. května v prostorách KUMST. Na slavnostní vyhlášení a setkání s úspěšnými studenty je zvána široká veřejnost, kdy projekty se o ocenění utkají ve finálovém prezentačním kole 24. dubna 2024.


Pokud si nepřejete, aby vám CTT jednou za čtvrt roku poslalo přehled zajímavostí a aktualit, napište prosím na e-mail: stenclova@ctt.muni.cz.

© 2024
Masarykova univerzita