Rok 2024 jsme začali úspěšně speciálním TT DAY CTT v SIMU

Téměř stovku zaměstnanců Masarykovy univerzity a partnerů CTT jsme přivítali v úterý 23. ledna na speciálním dnu otevřených dveří Centra pro transfer technologií MU, tentokrát v jedinečných prostorách Simulačního centra LF MU.

25. 1. 2024

Slavnostní inovační přípitek za účasti děkana LF MU Martina Repka a ředitelky CTT Evy Janouškovcové

Návštěvníci si hned na začátku akce mohli vyslechnout prezentace zajímavostí z oblasti transferu technologií. Ředitelka CTT Eva Janouškovcová přiblížila aktuální dění na poli transferu na národní úrovni a vyjádřila se i k chystané reformě transferu, která je dnes představována v Národní technické knihovně v Praze. Vedoucí oddělení transferu CTT Radoslav Trautmann představil jeden z transferových případů do hloubky a zákulisí založení pravé spin-off společnosti MU CasInvent Pharma. Vedoucí oddělení podnikavosti a marketingu Jitka Štenclová shrnula celý rok 2023 z pohledu aktivit, událostí a úspěchů CTT a za Lékařskou fakultu MU, na jejíž půdě se akce konala, vystoupila Karolína Kašparová z Oddělení pro vědu a kvalitu, která představila aktivity oddělení i úspěch s první univerzitní spin-off společností LF MU MilkyWay be well s.r.o.

Prezentace na téma Aktuální dění v oblasti transferu technologií na národní úrovni, přednáší Eva Janouškovcová, ředitelka CTT MU

Po prezentacích proběhl slavnostní inovační přípitek stávající ředitelky pracoviště Evy Janouškovcové a děkana LF MU Martina Repka, který poukázal na důležitost transferu technologií pro Masarykovu univerzitu i Lékařskou fakultu a přiblížil výjimečnost Simulačního centra LF MU.

Komentovaná prohlídka v Simulačním centru LF MU

Další částí programu tak byly právě komentované prohlídky nejmodernějšího simulačního centra ve střední Evropě. Návštěvníci se mohli podívat do prostor, které jsou vybaveny podobně jako reálná nemocnice tak, aby se mohly vyzkoušet všechny lékařské postupy, aniž by byl ohrožen život pacienta. „Jako zaměstnanec rektorátu MU jsem se těšila, až se podívám na pracoviště, na které se běžný člověk nedostane. I díky skvělé průvodkyni jsem měla pocit, že máme na MU opravdu něco unikátního,“ říká Renata Danielová z Odboru pro rozvoj. Účastníci prohlídek měli možnost vidět operační sál, urgentní příjem nebo Jednotku intenzivní péče. „Na Simulačním centru mě nejvíc zaujala ukázka intubace a tzv. velíny, ze kterých se nastavují reakce figurín. Celý den otevřených dveří Centra pro transfer technologií hodnotím pozitivně a je skvělé slyšet, jak se posouvají nejen univerzitní výsledky vědy do praxe, ale i příprava samotných studentů na setkání s reálnými pacienty,“ hodnotí akci Barbora Šiklová z Výzkumného centra PEF MENDELU.

Na CTT jsme se těšili, že návštěvníků nejen představíme unikátní prostory Masarykovy univerzity, ale co všechno se nám za poslední rok podařilo a kam jsme se v rámci našich aktivit posunuli,“ uvedla ředitelka CTT Eva Janouškovcová. V rámci networkingu mohli hosté degustovat moravská vína, ochutnat speciality z rautu nebo se podívat na postery, které mapovaly přehled spin-off společností MU a technologie, pro které CTT hledá komerční partnery. Na akci se představilo i zařízení na čištění kapalin pomocí nízkoteplotního plazmatu CaviPlasma.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info