Spin-off na MUNI

Co je spin-off?

Spin-off je firma založená za účelem využití a rozvoje duševního vlastnictví univerzity do formy produktu nebo služby uplatnitelné na trhu. Většinou jde o malé a střední firmy, na jejichž činnosti se obvykle podílejí i původci duševního vlastnictví. Společnost se naopak může s univerzitou dohodnout na využívání jejích laboratoří či poskytování služeb. Pokud firma nedisponuje dostatečnými prostředky pro uskutečnění vlastních investičních záměrů, nabízí se možnost vstupu investora.

Proč je dobré mít spin-off?

  • finanční přínos pro univerzitu (z podílu ve firmě či z licence)
  • finanční přínos pro původce duševního vlastnictví
  • cesta produktu na trh je snazší skrze firmu než prostřednictvím univerzity
  • firma se statusem spin-off má otevřené dveře ke spolupráci s univerzitou

Spin-off platforma MUNI

Na MU od září 2021 funguje spin-off platforma tvořící kontaktní a komunikační prostředí, které propojuje spin-off společnosti MU a univerzitu. Navzájem si totiž mohou mnoho nabídnout. Propojení pomocí platformy umožní rozvoj všech jejích členů, užší spolupráci a efektivnější podporu transferu technologií a komercializace. 

Členem platformy se může stát spin-off MU na základě svého vzniku nebo udělením statusu spin-off společnosti.

Eva Janouškovcová

„Výsledků výzkumu, které se dokáží uplatnit v praxi, si Masarykova univerzita velmi váží a spin-off společností, které se z nich rodí, si považuje ještě více. I když spin-off společnosti dále žijí vlastními životy, má jim Masarykova univerzita stále co nabídnout. Proto zakládáme Spin-off platformu MUNI – prostor pro sdílení zkušeností a příležitostí a místo pro nová partnerství a spolupráce.“

Eva Janouškovcová
ředitelka Centra pro transfer technologií MU

Vybrané spin-off společnosti MU:

Všechny spin-off Masarykovy univerzity

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info