Řešené projekty

Centrum pro transfer technologií má dlouholeté zkušenosti s realizací různých projektů jak v oblasti rozvoje systému transferu technologií a znalostí, tak ve sdílení těchto zkušeností a dalších souvisejících aktivitách. Projekty, kde CTT vystupujeme jako hlavní řešitel nebo jako spolupracující subjekt, pomáhají zlepšovat vnitřní prostředí Masarykovy univerzity a posouvat odbornou úroveň CTT.

Současné projekty

Skončené projekty

CTT MU: Projekt vzniku a činnosti Centra pro transfer technologií MU (MPO, ESF, OP Průmysl a podnikání - 1.1 Prosperita, 2005 - 2008) 

POSTBIOMIN: Program developing interdisciplinary research POtential for the STudies of BIOMolecular INteractions - Improvement of Technology Transfer in the sector of biomolecular research s cílem podpořit vznik prostředí pro TT výsledků pracoviště NCBR MU (EU, 7. RP, 2008 - 2011) 

CoReTECH: Cross-regional CO-operation in REsearch and TECHnology Transfer Support Services s cílem rozvoje spolupráce v oblasti TT (ERDF, Program Evropské územní spolupráce Rakousko - ČR, 2009 - 2010) 

CHEM POINT: Project focused on the creation and communication and skills development of several key professional chemical communities consist of universities, research institutions and private companies leaded by BUT Brno (MŠMT, OP VPK 2009 – 2012) 

PERSEUS: Technology transfer development project with aim to Plan to Establish Research-Science-Enterprise oriented Universities for the benefit of  Society oriented to central Asian states leaded by University of Santiago de Compostela (TEMPUS, 2009 – 2012) 

SynBIOsys: Project aimed to Maximizing Synergies for Central European Biotech Research Infrastructures leaded by South Moravian Innovation Centre in Brno (EU, 7. RP 2009  - 2012) 

EfTrans: Efektivní transfer znalostí – (MŠMT, OP VPK 2011 - 2013) - člen expertního týmu pro ověřování metodik pro efektivní realizaci transferu technologií v ČR 

TT na MU: Transfer technologií na Masarykově univerzitě – projekt na rozvoj činností v oblasti transferu technologií na Masarykově univerzitě (MŠMT, OP VaVpI 2012 – 2015)

Rozvoj systému komercializace výsledků VaV na Masarykově univerzitě (TA ČR GAMA , 2015 – 2019)

EUCA - InVEst: Investing in Enterpreneurial Universities in Caucasus and Central Asia (Erasmus+, 2016 - 2018)

Inovativní technologie čištění vzduchu kombinací plazmochemického a biologického procesu (MPO, 2017 – 2019)

SPIRE: Strategic IP Management for Effective R&I in Asian Higher Education (Erasmus+, 2017 – 2019)

MUNIKOM: Rozvoj komercializace výsledků VaV Masarykovy univerzity (MŠMT OP VVV, 2017 – 2021)

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info