PRŮZKUM

Povědomí o transferu technologií a znalostí
na Masarykově univerzitě

podzim 2020

Základní informace o průzkumu

Během podzimu 2020 spouští Masarykova univerzita průzkum Povědomí o transferu technologií a znalostí na Masarykově univerzitě. Průzkum zahrnuje zejména dotazování širší univerzitní veřejnosti. Na tomto webu najdete základní informace o průzkumu a po jeho zpracování také jeho výsledky.

CÍLE PRŮZKUMU:

Cílem průzkumu je popsat vývoj ohledně povědomí o transferu technologií a znalostí na Masarykově univerzitě. Jde především o opakování výzkumného šetření z roku 2010 s metodologií a dotazníkem umožňujícím srovnatelnost dat. V roce 2020 je dotazník doplněn o nové tematické bloky.

ODKAZ NA DOTAZNÍK:

https://masaryk.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_dnFSQynwbp27aGp

Otázky a odpovědi:

Kdo tento průzkum realizuje?

Centrum pro transfer technologií MU a Odbor pro strategii RMU. Pro veškeré praktické informace a vysvětlení týkající se tohoto průzkumu se můžete obrátit na adresu pruzkumy@muni.cz, kde jsou pro Vás k dispozici pracovníci Odboru pro strategii Rektorátu MU.

K čemu je tento průzkum dobrý?

Pomůže Masarykově univerzitě lépe nastavit podporu výzkumu s výsledky uplatnitelnými v praxi, zjistit, jaké je povědomí o jeho podpoře a jak o něm výzkumnice a výzkumníci uvažují.

Proč se mám zúčastnit právě já?

Oslovujeme Vás jako akademického či vědeckého pracovníka/pracovnici či studenta/studentku doktorského studijního programu MU v roce 2020. Účast v průzkumu představuje jednorázové vyplnění dotazníku v délce cca 15 minut. Budeme velmi rádi, když si na dotazník uděláte chvíli času, pomůže to uvažovat o praktickém využití výsledků výzkumu na naší univerzitě.

Je tento průzkum určen jen pro přírodní a technické vědy (je jen pro ty, kdo "patentují")?

Ne, budeme velmi rádi, když se zúčastní vědkyně a vědci ze všech oborů na MU. Některá témata "transferu technologií a znalostí" jsou jim pochopitelně vzdálenější, což plyne z obecného pojetí této oblasti v ČR. My jsme se však snažili dotazník zaměřit obecněji a bude velmi užitečné, když dostaneme co nejvíce různých pohledů na věc. Důležité otázky vždy nabízejí možnost specifikovat svoji odpověď, pokud kategorie odpovědí nevyhovují.

Je to dobrovolné?

Vaše účast v průzkumu je zcela dobrovolná. Otázky, na které nechcete z jakéhokoliv důvodu odpovídat, můžete vynechat. Z účasti v průzkumu pro Vás neplynou žádné výhody či nevýhody.

Sbírá dotazník nějaké osobní či důvěrné informace?

V principu ne, ale je těžké to odhadnout, protože pro každého může znamenat důvěrnou informaci něco jiného (například i věk). Co se týče identifikace, potřebujeme znát pouze Vaše pohlaví, délku praxe, fakultu a pozici (zaměstnanec/student). Tyto kategorie jsme nastavili pokud možno tak obecně, aby kombinace nedovolila určit totožnost. Data budeme vždy zpracovávat hromadně.

Proč se ptáte, jestli jsem muž nebo žena?

Některé identifikační údaje jsou zahrnuty pro kontrolu struktury vzorku vůči populaci.

Jaké tematické okruhy otázek dotazník obsahuje?

(1) Informovanost o podpoře výzkumu s výsledky uplatnitelnými v praxi (2) Potenciál a zkušenost s praktickým využitím výsledků (3) Postoje k praktickému využití výsledků (4) Zkušenost s Centrem pro transfer technologií MU (5) Vzdělávání a podpora praktického využití výsledků

 Jak bude s daty naloženo?

Správcem údajů, které budou shromažďovány v tomto průzkumu, je Masarykova univerzita (MU; Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno). V rámci dotazníku budete poskytovat údaje k výše uvedeným tematickým okruhům. Vaše odpovědi na otázky budou uloženy v databázi aplikace Qualtrics a nebudou identifikovatelné s Vaší osobou. Výzkumný tým, který bude provádět analýzu dat, bude data zpracovávat výhradně v anonymizované podobě. Data budou využita výhradně pro potřeby strategického rozhodování Masarykovy univerzity.

Nenašli jste, co vás zajímá? Obraťte se na kontaktní osoby průzkumu:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info