Služby pro vědce

Jaké služby nabízíme?

Potřebujete poradit s problematikou duševního vlastnictví? Chcete spolupracovat s firmou? Nebo se chystáte sami začít podnikat a rádi byste využili duševní vlastnictví univerzity? Obraťte se na odborníky z Centra pro transfer technologií.

Zaměstnancům a studentům MU nabízíme zdarma služby v následujících čtyřech oblastech.

Služby CTT pro vědce

Duševní vlastnictví

 • poradenství v oblasti práva duševního vlastnictví 
 • zajištění ochrany duševního vlastnictví vzniklého při výzkumu
 • administrativní a právní podpora původců vynálezů
 • spolupráce při přenosu znalostí a technologií do praxe
 • rozdělování výnosů z transferu technologií

Hledáte více informací k duševnímu vlastnictví na univerzitě?

Duševní vlastnictví na MU

Business development

 • vyhledávání komerčních partnerů pro smluvní výzkum
 • vyhledávání finančních zdrojů pro zajištění smluvního výzkumu
 • vyjednávání a příprava smluv
 • podpora inovačního podnikání a vzniku spin-off firem
 • nabídka a prodej technologií a znalostí (vynálezy, know-how, software aj.) 

Právní služby

 • smluvní agenda v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií
 • poskytování právního servisu a poradenství v oblasti duševního vlastnictví
 • komunikace a koordinace právních otázek souvisejících s duševním vlastnictvím

 

Propagace a vzdělávání

 • vzdělávání vědců a studentů: duševní vlastnictví, podnikání, projektový management
 • organizování kulatých stolů, seminářů a workshopů
 • prezentace výsledků výzkumu na konferencích a veletrzích
 • prezentace výsledků transferu technologií a znalostí na Masarykově univerzitě 

Finanční podpora

 • podpora vybraných projektů ověření či dovyvinutí technologií v rané fázi, které umožní výzkumníkům zjistit, zda je jejich řešení vhodné pro komerční využití

Projektová spolupráce

 • konzultace, kontrola a úprava příslušných pasáží projektů, které souvisejí s agendou duševního vlastnictví či transferu technologií
 • konzultace možností vstupu do společných projektů s aplikačními partnery

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás, jsme tu pro vás

Kontakty

Zajímají vás příklady z praxe?

Podívejte se na vybrané příklady úspěšné spolupráce

Success stories

Hledáte informace?

Podívejte se na důležité dokumenty nebo na řadu rozšiřujících materiálů

Duševní vlastnictví na MU

Jak vědci hodnotí přínos spolupráce?

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.

„Pro přenos naší technologie do průmyslové sféry nám pomohla silná podpora CTT. My vědci často ani nevnímáme, že aplikovatelnost našeho vynálezu není tak přímočará, jak by se mohlo zdát. Je nutné technologii nabídnout a oslovit firmy. Když se podaří navázat spolupráci, je nutné ji právně ošetřit, aby nedošlo ke zcizení know-how. Bez podpory CTT, jehož tým ví, co je potřeba, bychom to nedokázali.“

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta, RECETOX

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info