Rada pro transfer technologií a komerční spolupráci MU

Od roku 2014 byla na Masarykově univerzitě obnovena činnost Rady pro transfer technologií a komerční spolupráci MU, která je poradním orgánem rektora. Do její působnosti spadá vše, kde Centrum pro transfer technologií vystupuje jako řídící pracoviště (spolupráce s aplikační sférou, zakládání spin-off společností, transfer technologií a znalostí, ochrana a správa duševního vlastnictví), ale i agenda, která přesahuje rámec standardní náplně CTT (např. spolupráce na vyhodnocení projektů podpory ověření/dovyvinutí technologií, tzv. Proof of Concept).

Hlavním posláním Rady je zajistit soulad strategických plánů univerzity s rozvojem transferu technologií na MU. Rada tak například posuzuje strategické projekty a významné komercializační záměry, projednává strategické plány v oblasti rozvoje transferu a inovačního podnikání nebo předkládá vedení univerzity klíčové výstupy a podněty ze svých jednání.

Radě z titulu své funkce předsedá prorektorka pro personální politiku, celoživotní vzdělávání a udržitelnost Masarykovy univerzity Ing. Monika Jandová, Ph.D., která má transfer technologií ve své gesci.
Tajemnicí je ředitelka Centra pro transfer technologií RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.

Členové Rady jsou:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info