Náš tým

Tým CTT tvoří business development manažeři, projektoví manažeři, právníci a ekonomicko-administrativní zázemí. Jsme expertním servisním pracovištěm Masarykovy univerzity s mnohaletými zkušenostmi. Naše služby jsou určené jak zaměstnancům Masarykovy univerzity, tak externím firmám a dalším institucím a organizacím.

Vedení

RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.

ředitelka CTT

telefon: 549 49 4654
e‑mail:

Klíčové kompetence: řídící a koordinační aktivity CTT, nastavování příslušných procesů v rámci MU, realizace projektů, obchodní jednání, vzdělávací aktivity, strategické činnosti v oblasti transferu technologií a nakládání s duševním vlastnictvím

Ing. Petra Nováková

asistentka

telefon: 549 49 2887
e‑mail:

Klíčové kompetence: administrativní podpora, back office, koordinace zahraničních výjezdů zaměstnanců v rámci programu Erasmus+

Oddělení transferu technologií

Ing. Radoslav Trautmann, Ph.D., MBA

vedoucí oddělení, zástupce ředitelky

telefon: 549 49 8218
e‑mail:

Klíčové kompetence: business development, strategie komercializace duševního vlastnictví, vyjednávání licenčních kontraktů

Mgr. Jana Daňková, M.Sc., MBA

business development manažerka

telefon: 549 49 8242
e‑mail:

Klíčové kompetence: business development, strategie komercializace duševního vlastnictví, vyjednávání licenčních kontraktů

Mgr. Markéta Vlasáková, Ph.D.

manažerka duševního vlastnictví

telefon: 549 49 3512
e‑mail:

Klíčové kompetence: strategie ochrany duševního vlastnictví na MU, registrace průmyslového vlastnictví MU, vzdělávací aktivity v oblasti duševního vlastnictví

Ing. Jana Joklová Kaňová, Ph.D.

projektová manažerka

telefon: 549 49 4227
e‑mail:

Klíčové kompetence: aktivity a činnosti související s agendou Podnikavosti, soutěž Start Your Business, organizace akcí

Právní oddělení

Mgr. et Mgr. Matěj Búřil

vedoucí oddělení, právník

telefon: 549 49 3290
e‑mail:

Klíčové kompetence: právní servis, konzultace a smluvní agenda v oblasti duševního vlastnictví

Mgr. Ondřej Woznica

právník

e‑mail:

Klíčové kompetence: právní servis, konzultace a smluvní agenda v oblasti duševního vlastnictví

doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

právník

telefon: 549 49 4751
e‑mail:

Klíčové kompetence: právní servis, konzultace a smluvní agenda v oblasti duševního vlastnictví (se zaměřením na autorské právo), školení a přednášky

Oddělení projektů a ekonomiky

Ing. Jiří Velinský

vedoucí oddělení

telefon: 549 49 5008
e‑mail:

Klíčové kompetence: ekonomika pracoviště, finanční dohled a řízení jednotlivých projektů, spolupráce na oceňování nehmotného majetku

Mgr. Hana Půstová

projektová manažerka

telefon: 549 49 5896
e‑mail:

Klíčové kompetence: administrace projektů Proof of Concept a OP VVV, projekt TA ČR Gama, kontaktní osoba pro zajištění Material Transfer Agreement na MU

Eva Řičánková

účetní

telefon: 549 49 6491
e‑mail:

Klíčové kompetence: aktivity a činnosti související s kompletní účetní agendou pracoviště

Mgr. Zuzana Uhlárová

Manažerka agendy podnikavosti na MU

telefon: 549 49 8536
e‑mail:

Klíčové kompetence: agenda podnikavosti na MU, podpora soutěže Start Your Business, správa webů CTT, sociální sítě, grafická podpora

Ing. Jitka Štenclová

Manažerka marketingu

telefon: 549 49 8348
e‑mail:

Klíčové kompetence: PR podpora pracoviště, marketingové aktivity, organizace Business Research Fora a dalších akcí ve spolupráci s externími partnery

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info