Náš tým

Tým CTT tvoří business development manažeři, projektoví manažeři, právníci, PR a ekonomicko-administrativní zázemí. Jsme expertním servisním pracovištěm Masarykovy univerzity s mnohaletými zkušenostmi. Naše služby jsou určené jak zaměstnancům a studentům Masarykovy univerzity, tak externím firmám, dalším institucím a organizacím.

Vedení

RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.

ředitelka – Centrum pro transfer technologií


telefon: 549 49 4654
e‑mail:

Klíčové činnosti: vedení CTT, řídící a koordinační aktivity CTT, nastavování příslušných procesů v rámci MU, realizace projektů, obchodní jednání, vzdělávací aktivity, strategické činnosti v oblasti transferu technologií a nakládání s duševním vlastnictvím

Oddělení transferu technologií

Ing. Radoslav Trautmann, Ph.D., MBA

vedoucí oddělení, zástupce ředitelky, business development manažer

telefon: 549 49 8218
e‑mail:

Klíčové činnosti: vedení týmu transferu, business development, strategie komercializace duševního vlastnictví, vyjednávání licenčních kontraktů

Mgr. Jana Daňková, M.Sc., MBA

business development manažerka

telefon: 549 49 8242
e‑mail:

Klíčové činnosti: business development, strategie komercializace duševního vlastnictví, vyjednávání licenčních kontraktů, koordinace projektu Testováno v Antarktidě

Mgr. Markéta Vlasáková, Ph.D.

manažerka duševního vlastnictví

telefon: 549 49 3512
e‑mail:

Klíčové činnosti: strategie ochrany duševního vlastnictví na MU, registrace průmyslového vlastnictví MU, vzdělávací aktivity v oblasti duševního vlastnictví

Mgr. Hana Půstová

projektová manažerka

telefon: 549 49 5896
e‑mail:

Klíčové činnosti: příprava a správa projektů CTT, metodická podpora pro projekty aplikovaného výzkumu na MU (výsledky projektu, spolupráce), kontaktní osoba pro zajištění MTA (Material Transfer Agreement) na MU

Ekonomicko-právní oddělení

Mgr. et Mgr. Matěj Búřil

vedoucí oddělení, právník

telefon: 549 49 3290
e‑mail:

Klíčové činnosti: vedení ekonomicko-právního týmu, právní servis, konzultace a smluvní agenda v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií, nakládání s autorskými díly, licencování či zakládání spin-off společností

Mgr. Ondřej Woznica

právník

e‑mail:

Klíčové činnosti: právní servis, konzultace a smluvní agenda v oblasti duševního vlastnictví se specializací na oblast autorského práva, zejména licencování softwaru

doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

právník (externista)

telefon: 549 49 4751
e‑mail:

Klíčové činnosti: právní servis, konzultace a smluvní agenda v oblasti duševního vlastnictví (se zaměřením na autorské právo), školení a přednášky

Ing. Dagmar Vávrová, MBA

ekonomka

telefon: 549 49 8462
e‑mail:

Klíčové činnosti: ekonomika pracoviště, finanční dohled a řízení jednotlivých projektů, spolupráce na oceňování nehmotného majetku

Ing. Lucie Vondráčková, DiS.

účetní

telefon: 549 49 7635
e‑mail:

Klíčové činnosti: aktivity a činnosti související s kompletní účetní agendou pracoviště

Oddělení podnikavosti a marketingu

Ing. Jitka Štenclová

vedoucí oddělení

telefon: 549 49 8348
e‑mail:

Klíčové činnosti: vedení týmu podnikavosti a marketingu, PR a marketingová podpora pracoviště, koordinátorka Business Research Fora a MUNI Innovation Award, kontaktní osoba pro komunikaci s médii

Ing. Jana Joklová Kaňová, Ph.D.

koordinátorka agendy podnikavosti na MU

telefon: 549 49 4227
e‑mail:

Klíčové činnosti: koordinace agendy podnikavosti na MU a soutěže Start Your Business, projektová podpora

Mgr. Zuzana Uhlárová

manažerka agendy podnikavosti na MU

e‑mail:

Klíčové činnosti: agenda podnikavosti na MU, koordinátorka soutěže Start Your Business, správa webu podnikavosti a portálu zaměstnance, správa sociálních sítí CTT, grafická podpora

Ing. Petra Nováková

event/back office manažerka

telefon: 549 49 2887
e‑mail:

Klíčové činnosti: projektová podpora, zajištění chodu CTT, organizace akcí CTT, kontaktní osoba pro Erasmus+, koordinace zahraničních návštěv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info