Spin-off společnosti Masarykovy univerzity

Na Masarykově univerzitě vzniklo dosud 22 spin-off společností, které rozvíjejí univerzitní duševní vlastnictví do formy produktů či služeb uplatnitelných na trhu. Aktuálně má MU 13 aktivních spin-off společností.

 

výroba vědeckých přístrojů pro povrchovou analýzu pevných materiálů a poskytování měřicích služeb

Společnost byla založena v roce 2007 jako spin-off firma Masarykovy univerzity, aby převzala zavedenou výrobu přístroje See System pro měření kontaktních úhlů a povrchové energie. Přestože See System zůstal vlajkovou lodí firmy ve výrobě vědeckých přístrojů, rozšířila firma portfolio i na diagnostiku dalších povrchových vlastností, jako např. samočisticí schopnost fotokatalytických materiálů či propustnost vody.

výpočetní služby a licencování softwaru pro predikci vazebné afinity nebo souvisejících problémů

AI|ffinity je smluvně-výzkumná organizace nabízející výpočetní služby a licencování softwaru pro predikci vazebné afinity nebo souvisejících problémů (např. objevování hitů, optimalizace stop, predikce mimo cíl, modelování farmakoforu). Její technologie je založena na umělé inteligenci, cheminformatice a nukleární magnetické rezonanci. Jako spin-off Masarykovy univerzity byla založena na konci roku 2021.

http://altimapo.cz/

produkce a vizualizace územních informací jako podklad pro prostorové plánování a rozhodování

Firemní tým společnosti Altimapo je tvořen kartografy a sociálními geografy, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s projekty jak pro veřejnou, tak i soukromou sféru. Jádro aktivit spočívá v produkci a vizualizaci územních informací jako podkladů pro prostorové plánování a rozhodování v nejširším slova smyslu. Díky napojení na akademický výzkum spolupracuje s urbanisty, ekonomy, sociology či marketingovými experty.

 

vývoj sloučenin (inhibitorů CK1) coby léčiv na některé typy leukémií, lymfomů a solidních nádorů

Společnost CasInvent Pharma vyvíjí patentované látky, které hrají důležitou roli v procesech závažných rakovinových onemocnění. CasInvent Pharma byla založena v roce 2020 jako spin-off Masarykovy univerzity s podporou bio-inovačního centra i&i Prague. Jejím vstupním cílem bylo testovat sloučeniny blokující enzym kasein kinázu 1 (CK1), který je mimo jiné zodpovědný za migraci leukemických buněk do lymfatických orgánů.

https://www.enantis.com/

produkce vysoce specifických účinných enzymů pro potřeby výrobců opticky aktivních látek

Enantis vznikla jako první biotechnologický spin-off Masarykovy univerzity v roce 2006. Základní hodnoty společnosti jsou založeny na kompletním vlastním vývojovém cyklu – od návrhu proteinu pomocí nejmodernějšího softwaru až po dodání konečného produktu. Poskytuje jedinečné služby optimalizace proteinů a vývoje nových produktů chytrých proteinů. Společnost Enantis úzce spolupracuje s Loschmidtovými laboratořemi. 

https://www.entrant.cz/

 

neinvazivní objektivní měření stresu v reálném čase

Společnost Entrant vyvinula metodu na měření stresu. Dokáže jej měřit v reálném čase a bez odběru vzorků (krve, slin, atd.). Unikátní matematická rovnice pracuje s běžnými fyziologickými daty, na jejíchž základě je možné určit hladinu stresu. Primárně byla tato metoda vyvinuta pro identifikaci stresu astronautů, testování podstoupila v zátěžových podmínkách Antarktidy. Jako spin-off Masarykovy univerzity figuruje společnost od roku 2020.

http://www.evetech.cz

vývoj aplikací pro výuku jazyků s využitím umělé inteligence

EVE Technologies se zabývá vývojem inovativních e-learningových aplikací. Zaměřuje se primárně na vývoj nástrojů pro výuku jazyků. Společnost v rámci svých aplikací pracuje se znalostmi z oblastí lingvistiky, AI a NLP. Nejvýznamnějším výsledkem je vývoj aplikace pro výuku nerodilých mluvčích češtiny CzechME, kterou vyvinula ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. Statut spin-offu má od roku 2022.

  • informační a redakční systémy, komerční výpočty a konzultace v oblasti biostatistiky

Institut biostatistiky a analýz (IBA) je spin-off společnost MU od roku 2014. Zaměřuje se na oblast řízení projektů klinického výzkumu, real-world evidence (RWE) projekty a management klinických studií (zejména neintervenčních klinických studií a zdravotnických registrů).

vývoj síťových karet a řešení pro hardware

Systém Magmio používají obchodníci z celého světa. Společnost nabízí implementaci flexibilního řešení FPGA, které obchodníkům umožní dosáhnout plného potenciálu algoritmického obchodování – s neobvykle krátkou dobou uvedení na trh a bez potřeby vlastních odborných znalostí této technologie.

evidence-based medicína v oblasti eHealth na podporu duševního zdraví

  • Společnost MilkyWay Be Well vyvinula ve spolupráci s LF MU online software MyWay Analytix na analýzu a podporu duševního zdraví v pracovním prostředí, který integruje poznatky evidence-based medicíny a moderní technologie v oblasti mental eHealth.

inovativní systémy pro zpracování a analýzu velkých dat

Mycroft Mind je technologická společnost, jejímž cílem je dodávat a budovat portfolio inovativních systémů pro zpracování a analýzu velkých dat v nové éře dat shromažďovaných ze zdrojů inteligentních sítí nebo internetu věcí (IoT).

 

vývoj a výroba plazmochemických zařízení

Společnost ROPLASS se zabývá vývojem inovativních technologií s přidanou hodnotou pro povrchovou úpravu polymerních materiálů používaných v automobilovém, textilním, filmovém, papírenském a sklářském průmyslu a dalších odvětvích pomocí atmosférického plazmatu.

vývoj diagnostických souprav a postupů pro predikci vývoje onkologických onemocnění 

Sofigen, spol. s r.o. je molekulárně biologická firma, která se soustředí na moderní diagnostiku, určení rizik a prevenci rakoviny a vrozených genetických onemocnění. Vyšetření z těchto oblastí nabízí nejen lékařům a dalším zdravotníkům, ale všem zájemcům z řad veřejnosti.

Dřívější (již neaktivní) spin-off společnosti Masarykovy univerzity

Bez popisku

komplexní řešení v oblasti monitorování a bezpečnosti počítačových sítí

(zánik X/2015 v důsledku fúze s INVEA TECH, a.s.)

CAVER, s.r.o.

softwarový nástroj pro analýzu a vizualizaci tunelů a kanálů v proteinových strukturách

(spolupráce s Masarykovou univerzitou byla ukončena)

Bez popisku

 

vývoj a prodej operačního systému a programů simulujících prostředí operačního systému

(společnost vstoupila do likvidace ke dni 1.1.2021 na základě rozhodnutí valné hromady společnosti)

chytrá řešení zajišťující zdravý chod sítě

(exit 2020, prodej US společnosti Kemp Technologies)

Inosys, s.r.o.

vývoj chemoinformatického a bioinformatického software

(spoupráce s Masarykovou univerzitou skončila)

Bez popisku

 

bezpečnost datových sítí

(zánik X/2015, nástupnické Flowmon + Netcope)

vývoj plasmových systémů pro opracování kovových, plastových, dřevěných a skleněných povrchů

(k 15. 3. 2018 vypovězena licenční smlouva)

 

vývoj síťových karet a řešení pro hardware

(vznikl odštěpením od Flowmon pod názvem Netcope Technologies, a.s. | od 15. 2. 2022 je společnost evidována pod názvem Magmio a.s.)

Bez popisku

 

výroba, obchod a služby v oblasti molekulární a buněčné biologie 

(licence skončila k 31. 12. 2021)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info