Spolupracujeme

Rádi sdílíme své zkušenosti i čerpáme inspiraci od ostatních. Intenzivně proto spolupracujeme s podobně zaměřenými pracovišti, institucemi, výzkumnými instituty a centry nejen v České republice, ale i v zahraničí. Sdružujeme se v různých platformách a využíváme spoluprací pro zefektivnění naší činnosti.

Bez popisku

CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Dojednává do České republiky tuzemské a zahraniční investice z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Podporuje malé, střední a začínající inovativní podnikatele, podnikatelskou infrastrukturu a inovace.

Bez popisku

IC2 Institute – University of Texas

Tradice mezioborového pracoviště University of Texas v Austinu sahá až do roku 1977. Profiluje se jako výzkumné a vzdělávací středisko v oblasti ekonomických věd, specializované na komunikaci mezi výzkumnými organizacemi s veřejným financováním a komerčním sektorem. Vychází z myšlenky, že technologické inovace mohou podpořit regionální hospodářský rozvoj prostřednictvím spolupráce mezi univerzitami, vládou a soukromým sektorem. 

Bez popisku

JIC

JIC vznikl v Brně v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob. Pomáhá zejména inovačním firmám, studentům s originálními nápady, výzkumným pracovníkům a vynálezcům. Podporuje spolupráci mezi průmyslem, výzkumnými pracovišti a veřejnou správou, vytváří prostředí pro snadnější inovační podnikání na jižní Moravě.

Bez popisku

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Masarykova univerzita se v červenci 2015 oficiálně stala členem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Je tak součástí nejsilnějšího zaměstnavatelského svazu v České republice, který reprezentuje rozhodující část tuzemských firem z daných oborů. Díky členství bude mít MU možnost se zapojovat do aktivit Svazu při spolupráci s firmami a posilovat své vztahy s komerčním sektorem. Kontaktním místem SP ČR na univerzitě je Centrum pro transfer technologií.

Bez popisku

Transfera.cz

Národní platforma Transfera.cz hájí zájmy transferové komunity v České republice s cílem posilovat a rozvíjet činnosti v oblasti transferu technologií a znalostí. Sdružuje přes tři desítky transferových pracovišť a dalších firem a institucí z oboru TT. 

Bez popisku

Vědavýzkum.cz

Vědavýzkum.cz je informační portál, jehož cílem je uveřejňovat relevantní, přehledné a aktuální informace o výzkumu, vývoji, inovacích a navazujících oblastech jako jsou ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií a znalostí, komercializace, spolupráce s aplikační sférou a další. Provozovatelem portálu je neziskový think tank Tertiary Education & Research Institute (TERI). Informacemi na web přispívá i CTT Masarykovy univerzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info