CaviPlasma – zařízení na čištění kapalin pomocí nízkoteplotního plazmatu

Oblast: Materiálové vědy | Plazmová technologie

Motivace/současný stav:

Mikropolutanty představují aktuální problém při čištění odpadních vod. Předpokládá se, že nová legislativa bude požadovat výrazné zlepšení odstraňování polutantů z odpadních vod, jako jsou léčiva (analgetika, antibiotika, antidepresiva atd.), herbicidy, pesticidy, estrogeny a těkavé organické látky. Ty však nelze odstranit pouze mechanickým nebo biologickým čištěním.

Naše zařízení – CaviPlasma – je pokročilá oxidační technologie, která výše uvedené mikropolutanty účinně odstraňuje.

Kromě toho dokáže produkovat i tzv. plazmově aktivovanou vodu s obsahem kyslíku, kterou lze použít jako ekologicky šetrný dezinfekční prostředek.

Popis technologie:

Vynález se týká způsobu generování nízkoteplotního plazmatu v kapalinách, který je vhodný pro plazmovou úpravu kapalin, pevných látek i plynů. Zařízení je využitelné k dekontaminaci vod, a to jak odpadních vod, tak pro desinfekci pitné a užitkové vody. Dále lze využít zařízení na úpravu kapalin na bázi uhlovodíků jako jsou např. oleje, barvy apod. Princip zařízení je založen na generování plazmatu v oblasti kavitace, tj. míst kde dochází k přeměně kapaliny na páru.

CaviPlasma využívá synergického efektu hydrodynamické kavitace a nízkoteplotního plazmového výboje. Hydrodynamická kavitace vytváří plynné prostředí z nasycených par, které je příznivé pro zapálení plazmového výboje mezi elektrodami o vysokém napětí. Plazmový výboj vyvolává plazmochemické reakce a UV záření. Výsledná disociace molekul vody vytváří hydroxylové radikály OH-, které pak tvoří peroxid vodíku se silnými oxidačními účinky.

CaviPlasma byla úspěšně testována na odstraňování zbytků léčiv (analgetika, antibiotika, antiepileptika), estrogenů (4 typy), bakterií (S. aureus, E. coli, Flavobacterium), sinic a řas.

Plazmou aktivovaná voda byla úspěšně použita k odstranění rezistentních kmenů S. aureus, E. coli, Pseudomonas aeruginosa v nemocničním prostředí.

Výhody technologie:

 • účinné odstraňování mikropolutantů pomocí oxidace (peroxid vodíku, silné elektrické pole)
 • lze použít k odstraňování biologických i chemických kontaminantů
 • ve srovnání s jinými plazmovými technologiemi se CaviPlasma vyznačuje vysokým průtokem vyčištěné vody (až 15 m3/hod. u našeho největšího zařízení)
 • příkon menší než 1 kW/m3

Aplikační oblast:

 • odstraňování mikropolutantů z odpadních vod (léčiva, pesticidy, herbicidy, estrogeny)
 • terciární čištění odpadních vod
 • odstranění patogenních mikroorganismů (bakterie, sinice, viry)
 • odstranění řas (chladicí věže a potrubí)
 • příprava plazmou aktivované vody (PAW) pro dekontaminaci povrchů
 • použití v zemědělství (proti houbovým, bakteriálním a virovým chorobám rostlin), zlepšení klíčivosti semen
 • eliminace bakterií v chovech ryb
 • plazmová úprava kapalin, pevných látek a plynů
 • úprava kapalin na bázi uhlovodíků, jako jsou oleje nebo barvy

Komerční příležitost:

 • Hledáme partnera pro licencování technologie a její uplatnění v praxi.
 • Hledáme investičního partnera k dovyvinutí technologie a pro případné založení spin-off společnosti.

Ochrana duševního vlastnictví:

patentováno

Máte o tuto technologii zájem? Kontaktujte nás!


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info